Røgfri Fremtid er et projekt, som har til formål at mindske antallet af rygere i samfundet markant inden 2030. Læs mere om Røgfri Fremtid her.

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden har en fælles vision om et røgfrit Danmark i 2030. Målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger.

Som partner i Røgfri Fremtid, støtter Hjerteforeningen op om projektet ved vores arbejde med Røgfri arbejdstid.

– Vi arbejder primært med strukturel forebyggelse, fordi det rammer en bred gruppe af mennesker i arbejde – både kort- og langt uddannede. De sociale sammenhænge og rammer, danskerne indgår i, har stor betydning for, om man ryger. Der er behov for gode, understøttende rammer for at nå i mål med at reducere antallet af rygere. Gode strukturelle rammer fremmer lighed i sundhed, noget som er meget vigtigt i forhold til rygning, siger sundhedskonsulent Tina Termansen.

Hvad er visionen?
Ingen børn og unge og kun 5 % af de voksne i Danmark ryger i 2030. Sådan lyder det ambitiøse mål for et nyt stort partnerskab, ’Røgfri Fremtid’, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden har taget initiativ til.

14.000 danskere dør hvert år af rygning. Alligevel ryger hver femte dansker. Selv om hovedparten fortryder, at de er begyndt og heller ikke vil anbefale deres børn at begynde.

De fleste, der ryger, har tændt den første cigaret inden deres 18-års fødselsdag, og næsten hver femte af de 15-årige i Danmark ryger hver dag eller ind imellem. Det står med andre ord sløjt til med at forebygge rygning blandt børn og unge. Skal tallene ned, er der brug for at tænke nyt. Det gør Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden nu med et stort anlagt initiativ.

– Vi vil skabe en røgfri fremtid, så tusindvis af danskere slipper for unødig sygdom og for tidlig død, lyder det fra Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Ingen børn og unge ryger i 2030
I flere andre lande skyder partnerskaber for en røgfri fremtid op, og det har givet inspiration til det danske initiativ. Blandt andet har Irland og Sverige sat mål om at udfase tobak inden 2025.

I New Zealand og Sverige er det organisationer, der har sat arbejdet i gang, og regeringerne har efterfølgende tilsluttet sig målet. I Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden forventer man, at det samme vil ske i Danmark.

Der er altså med partnerskabet lagt op til, at langt flere end Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden deltager i Røgfri Fremtid. Partnerskabet skal afprøve nye veje og metoder, hente inspiration fra udlandet, og borgere og lokale ildsjæle skal involveres og bære indsatserne.

Rygning i Danmark
  • 22 % i Danmark ryger. 17 % ryger dagligt
  • 62 % af dem, der ryger, vil gerne holde op
  • 18 % af de 15-årige ryger hver dag eller ind imellem
  • Knap 14.000 i Danmark dør hvert år pga. rygning

Vil du vide mere om Røgfri Fremtid, så gå ind på www.roegfrifremtid.dk