Her kan du læse om, hvordan projekt “Røgfri Erhvervsskoler” opstod og baggrunden for at Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen er blevet samarbejdspartnere i projektet. 


Hovedaktørernes individuelle erfaring med røgfri skoletid

 

Samarbejdsprojektet er baseret på organisationernes samlede viden og erfaring med røgfri skoletid. 

Kræftens Bekæmpelse 

Kræftens Bekæmpelse har gennem flere år støttet erhvervsskoler i at indføre røgfri skoletid og -matrikel. På baggrund af et stigende antal henvendelser fra erhvervsskoler, som gerne vil arbejde med rygning, fortog Kræftens Bekæmpelse i 2017 en forundersøgelse af røgfri skoletid og røgfri matrikel på erhvervsskoler. Undersøgelsen viste, at ca. en fjerdedel af erhvervsskoler overvejede at indføre strammere rygeregler. Samtidig manglede skolerne støtte, ressourcer samt viden og kompetencer til at komme i mål med implementeringen. Derfor udviklede Kræftens Bekæmpelse inspirationsmateriale i form af en pjece og videoer målrettet interesserede erhvervsskoler, som kan findes her. Læs forundersøgelsen her.

Kræftens Bekæmpelse

Hjerteforeningen

Fra 2017 til 2018 foretog Hjerteforeningen i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen og cph:learning en forundersøgelse til en effektiv tobaksforebyggelsesindsats på erhvervsskoler. Undersøgelsen belyste hvilken støtte og proces de erhvervsskoler, der ønsker at indføre røgfri skoletid, har brug for. Anbefalingerne, som er udledt af undersøgelsen, indeholder konkrete forslag til beslutnings, – implementerings- og forankringsprocesser på skolerne fx i forhold til proceskøreplan, inddragelse, faglig opkvalificering og metoder til at forbedre studiemiljø- og pausekultur (se rapporten og dens anbefalinger her.)

Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen 

Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagens primære vision er at bidrage til optimal diabetesbehandling og øget livskvalitet for personer med diabetes samt forebyggelse af type 2-diabetes. Da rygning markant øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes, støtter Steno Diabetes Center Copenhagen op om at forebygge, at unge ryger. Derfor har de, sammen med Hjerteforeningen, været med i forundersøgelsen af røgfri skoletid. Som en del af projektet Røgfri Erhvervsskoler har Steno Diabetes Center påbegyndt en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019 (UNG19). Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i samarbejde med Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Statens Institut for Folkesundhed (SDU). Undersøgelsen er den første som indsamler repræsentative data for erhvervsskoleelever på tværs af regioner, grundforløb/hovedforløb, uddannelsesspor (EUD, EUV, og EUX) og de fire hovedområder: 1) fødevarer, jordbrug og oplevelser, 2) kontor, handel og forretningsservice, 3) omsorg, sundhed og pædagogik og 4) teknologi, byggeri og transport. Læs mere om UNG19 her.


Samarbejdet mellem organisationerne i projektet  

Organisationernes samlede viden og erfaring på området identificerer mangfoldige muligheder og udfordringer i forhold til at implementere røgfri skoletid  erhvervsuddannelser. Derfor valgte Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, og Steno Diabetes Center Copenhagen at gå sammen i deres fremadrettede arbejde med at indføre røgfri skoletid på erhvervsskoler, samt med at skabe ny viden om effektive rygeforebyggelsesmetoder. 

Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen har primært stået for at udføre aktiviteterne på skolerne, mens Steno Diabetes Center Copenhagen bidrager med en formativ evaluering og forskning om effektive rygeforebyggelsesmetoder på erhvervsskoler. Gennem en procesevaluering undersøger Steno Diabetes Center Copenhagen, hvordan og hvorfor implementering af røgfri skoletid sker (eller ikke sker), og gennem en outcome evaluering undersøges interventionens effekter relateret til rygeadfærd og sociale normer. Du kan læse mere om evalueringen af projektet her.