Evalueringen af projektet udføres af Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen. Formålet med evalueringen er at skabe og formidle ny viden om implementering af røgfri skoletid, som bl.a. kan inspirere andre skoler til at indføre røgfri skoletid.

Evalueringen består af en procesevaluering med det formål at undersøge processen vedrørende hvordan, hvorfor og under hvilke betingelser implementering af røgfri skoletid finder sted, samt en virkningsevaluering, som undersøger interventionens virkning i forhold til ændring i rygeadfærd og sociale normer, hvor det primære udfaldsfaldsmål er rygning i skoletiden.

Proces- og virkningsevalueringen benytter sig af en mixed methods tilgang, hvor både kvalitative og kvantitative metoder vil blive anvendt.

 

Hvis du har spørgsmål til evalueringen af projektet, er du velkommen til at kontakte Anneke Vang Hjort på anneke.vang.hjort@regionh.dk