Ønsker I at hente inspiration til røgfri skoletid?

Her på siden kan I få anbefalinger til processen, hente inspiration til røgfri politikker og håndhævelse af røgfri skoletid fra projektskoler, bestille gratis materiale, samt se videoer med en skole, der deler deres erfaring med røgfri skoletid.

I materialet “Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser – inspiration til at indføre røgfri skoletid”, giver projektet sine anbefalinger til en god proces med røgfri skoletid med afsæt i projektskolernes erfaringer. Læs mere her.


PROJEKTSKOLERNES PROCESSER

Røgfri skoletid på SOSU Syd
Røgfri skoletid på Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens
Røgfri skoletid på Nyborg Gymnasium
Røgfri skoletid på Campus Bornholm
Røgfri skoletid på Erhvervsskolerne Aars
Røgfri skoletid på Tietgen Business
Røgfri skoletid på SOSU Østjylland
Røgfri skoletid på Campus Frederikssund
Røgfri skoletid på Social- & SundhedsSkolen, Herning
Røgfri skoletid på College360

Derudover har vi generelle anbefalinger, som er baseret på erfaringer fra flere skoler, der allerede har indført røgfri skoletid og er inddelt i tre processer:

Forberedelse
Implementeringen
Forankring

Derudover kan I få mere inspiration til en god proces på Røgfrit Syddanmark’s hjemmeside.


CASE VIDEOER 

For College 360 og HEG i Aars har forberedelsen af røgfri skoletid været afgørende for en god implementering. Hør de to direktører og en elevcoach fortælle, hvordan de er kommet god fra start.

Social- og Sundhedsskolen Østjylland indførte røgfri skoletid første januar 2019. Herunder er en casevideo, hvor skolens direktør og røgfri Skoletidsvejleder fortæller om, hvorfor og hvordan skolen arbejder med røgfri skoletid. Elever på skolen fortæller om hvilke fordele, der er fulgt med røgfri skoletid.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens indførte røgfri skoletid i sommeren 2018. Herunder er to casevideoer fra skolen med hhv. ledelsen og eleverne.  

Afdelingsleder Pia Ranck beskriver, hvordan skolen har valgt at tage ansvar for deres fremtidige elevers sundhed ved at indføre røgfri skoletid.

Eleverne på skolen har en positiv tilgang til røgfri skoletid. Både elever der ryger og elever der ikke ryger, deler deres meninger om, hvordan en røgfri skoledag skal håndteres. De fortæller også om, hvordan deres skoledag har ændret sig efter, at rygning er blevet forbudt på skolen.