Her på siden kan I læse mere om grundlaget for projektet, den nuværende lovgivning om rygning samt andre aktørers arbejde inden for rygning.


GRUNDLAG FOR RØGFRI SKOLETID PÅ ERHVERVSSKOLER  

Rygning er den enkeltfaktor, der har størst betydning for sygdom og død (Yach & Wipfli 2006). I Danmark skyldes næsten hvert tredje dødsfald rygning. Tidlig rygdebut fører til større afhængighed og mindre tilbøjelighed til rygestop senere i livet, hvilket øger risikoen for at blive syg og dø før tid (Pisinger et al. 2005). 

I WHO’s rammekonvention om tobak (FCTC) har Danmark forpligtet sig til at beskytte nuværende og kommende generationer mod konsekvenser af tobaksbrug. Derfor bør lov om røgfrie miljøer omfatte alle ungdomsinstitutioner (WHO et al. 2018). 

På ungdomsuddannelser er der en social skæv fordeling i andelen af elever, der ryger. Andelen af erhvervsskoleelever der ryger dagligt er 37 pct., mens andelen er 12 pct. for gymnasieelever. Derudover ryger erhvervsskoleelever i gennemsnit flere cigaretter (15,1 stk. per dag) end gymnasieelever (9,3 stk. per dag) (SIF 2014). 

En nylig spørgeskemaundersøgelse og kvalitative erfaringer på erhvervsskoler peger på, at rygning på mange skoler er et socialt samlingspunkt. Det kan bl.a. betyde, at unge, der starter i skole, begynder at ryge for at blive en del af fællesskabet. Et eventuelt rygestop kan dermed blive svært, da eleverne kan føle, at de går glip af det fællesskab (Hjerteforeningen, Steno Diabetes Center Copenhagen & cph:learning, 2018). 

Grundet en høj rygeprævalens og den nuværende rygekultur på mange erhvervsskoler er mange unge erhvervsskoleelever i højrisikogruppen for at blive en del af fremtidige sygdomsstatistikker. 

Forskning viser, at effektiv kommunikation om tobaksforebyggelse samt klare rygeforbud på skoler, som bliver håndhævet, er to faktorer, som mindsker andelen af elever, der ryger (Vestbo et al. 2018). At indføre røgfri skoletid kan således være med til at minimere elevernes risiko for senere udvikling af alvorlige livsstilssygdomme herunder hjerte-kar-sygdom, diabetes og kræft. Derudover er der flere gevinster ved at indføre røgfri skoletid.  

Hvis I vil læse mere om røgfri skoletid på erhvervsskoler, kan I indhente yderligere viden i vores rapporter , som findes længere nede på siden.

Nuværende lovgivning om rygning på erhvervsskoler

RESULTATER FORBUNDET MED INDFØRELSE AF RØGFRI SKOLETID   

Bliv inspireret til at indføre røgfri skoletid ved at læse om de mange fordele af en skoledag uden rygning.

 • Fællesskaber uden røg
  Andelen af unge der ryger stiger kraftigt i overgangen fra grundskole til ungdomsskole fordi, eleverne skaber nye fællesskaber. Røgfri skoletid hjælper til at skabe sociale fællesskaber omkring andet end rygning.
 • Færre afbrydelser og bedre koncentration
  Med røgfri skoletid undgås der mange små afbrydelser i undervisningen, da eleverne ved, at de først kan ryge igen, når de har fri.
 • Ungdomsuddannelser tager et ansvar
  Unge bruger en stor del af deres tid på skolen, og kan dermed præges af det sociale fællesskab i og uden for skoletiden. Røgfri skoletid kan forhindre, at nye elever begynder at ryge.
 • Støtte til eleverne
  Røgfri skoletid er en hjælp til de elever, der gerne vil stoppe med at ryge, fordi de ikke vil blive fristet til at ryge i skoletiden.
 • Røgfri skoletid virker
  Evalueringer fra skoler med røgfri skoletid viser, at færre elever begynder at ryge, hvis deres skole har røgfri skoletid. Erfaringer viser at dem, der ryger, ryger mindre. 

ANDRE AKTØRERS FOREBYGGENDE ARBEJDE INDEN FOR RYGNING 

Vil I læse mere om andre aktørers arbejde vedrørende røgfri skoletid eller forebyggelse af rygning? Få inspiration og materiale fra andre aktørers arbejde her. 

Røgfri Fremtid er etableret af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden i 2016 med inspiration fra udlandet hvor organisationer, politikere og borgere går sammen for at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Målet med Røgfri Fremtid er, at ingen børn og unge ryger i 2030. 

Lunger på arbejde  stiller gratis online undervisningsmateriale om luft, lunger og sundhed til rådighed til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Materialet er produceret af Lungeforeningen.

Røgfrit Syddanmark er et fællesskab af samtlige kommuner i Region Syddanmark som har tilsluttet sig partnerskabet Røgfri Fremtid sammen med Regionen. Røgfrit Syddanmark arbejder via partnerskaber med ungdomsuddannelser og kommuner for, at andelen af unge der ryger falder drastisk. Du kan hente inspirations- og kommunikationsmateriale omkring røgfri skoletid som bygger på erfaringer fra ungdomsuddannelser i Region Syddanmark på hjemmesiden.

Xhale er et program til unge, der ønsker at blive røgfrie eller som ønsker at vide mere om deres egen rygning. Xhale er udviklet af rygestoprådgivere fra Kræftens Bekæmpelse og er baseret på viden om, hvad der skal til for at gennemføre et rygestop. Besøg hjemmesiden Xhale.dk eller hent Xhale’s app der hvor du plejer at hente dine apps.

Stoplinen tilbyder telefonisk rådgivning til folk der ryger, folk der overvejer at holde op med at ryge, eller som ønsker at vedligeholde et igangværende rygestop. Stoplinen.dk er udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen for at informere borgerne om rygning og rygestop – samt for at motivere og hjælpe folk der ryger til at holde op med at ryge. Gratis rådgivning gives på telefonnummer: 80 31 31 31. 

E-kvit er et program til alle, der ønsker at blive nikotinfri, røgfri eller blot vil vide mere om egen rygning. E-kvit er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Apotekerforening, Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og Københavns Kommune.

Hvert år undersøger Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen danskernes rygevaner. Undersøgelsen Danskernes Rygevaner baseres hvert år på et repræsentativt udsnit af danskerne i forhold til alder, køn, region og uddannelse. 

Vidensråd for Forebyggelse nedsatte en arbejdsgruppe bestående af danske eksperter på rygeforebyggelsesområdet som via en målrettet gennemgang af den videnskabelige litteratur afdækker de indsatser, der er mest effektfulde til forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Læs den seneste rapport her.


RAPPORTER


Kilder 

Hjerteforeningen, Steno Diabetes Center, Copenhagen & cph:learning (2018). Udbredelse af røgfri skoletid på erhvervsskoler. En forundersøgelse til en effektiv tobaksforebyggelsesindsats på erhvervsskoler. (læs rapporten her)

Pisinger C, Vestbo J, Borch-Johnsen K et al. (2005). Smoking cessation intervention in a large randomized population-based study. The Inter99 study. Prev Med 40, s. 285-292.  

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) (2014). Ungdomsprofilen 2014. Sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser. Syddansk Universitet, 2015.  

Vestbo J, Pisinger C, Bast L, Gyrd-Hansen D (2018). Forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Hvad virker? København: Vidensråd for Forebyggelse, 2018, s. 1-124.  

WHO Europe, TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse, Røgfri Fremtid og Det Europæiske Netværk for Tobaksforebyggelse (2018). Capacity assessment on the implementation of effective tobacco control policies in Denmark, Januar 2018. 

Yach D & Wipfli H (2006). A century of smoke. Annals of Tropical Medicine & Parasitology, 100(5–6), s. 465–479.