Hjerteforeningens arbejde med røgfri arbejdstid er afsluttet. Fremover vil Kræftens Bekæmpelse fortsætte arbejdet med udbredelse af røgfri arbejdstid i kommuner og private arbejdspladser. For yderligere information, se her.

 

Selvom der endnu ikke er lavet nogle beregninger af effekten af røgfri arbejdstid på rygeprævalens og tobaksforbrug, har man i Sverige lavet nogle beregninger over de økonomiske besparelser, som røgfri arbejdstid kan føre med sig.

Svenske forskere har fundet, at den gennemsnitlige ryger har 8 sygedage mere om året, end den gennemsnitlige ikke-ryger. Samtidig estimerer de, at rygere holder ekstra pauser for hvad der løber op i ca. 30 minutter om dagen, pr. medarbejder.

Hvis vi omregner til danske forhold, og tager udgangspunkt i en kommune med 50.000 indbyggere, får vi følgende regnestykke:

I følge tal fra undersøgelsen Danskerne rygevaner 2016 er 16 % af danskerne dagligrygere. I en dansk mellemstor kommune med 50.000 indbyggere og 5000 kommunalt ansatte, svarer 16 % dagligrygere til 800 personer. Mindst 60 % af rygerne ønsker at stoppe i Danmark, hvilket er 480 personer ud af de 800. Hvis 480 dagligrygere stopper, vil kommunen spare 17.760 DKK pr. ryger i sygedage, dvs. 8.524.800 DKK pr. år, og 32.560 DKK pr. ryger i omkostninger for ekstra pauser, dvs. 15.628.800 DKK pr. år. Hvis vi aggregerer disse tal til at gælde alle de danske kommuner, vil regnestykket se ud som følgende:

Selvom vi ikke kender den konkrete betydning af røgfri arbejdstid for sygefraværet og pauserne, er der rent økonomisk således meget der tyder på, at de danske kommuner samlet set kan frigive ressourcer for i omegnen af 2,5 milliarder kroner.

* Det har ikke været muligt at finde arbejdskraftomkostninger for kommunalt ansatte for 2016/2017, kun et gennemsnit for alle ansatte. Tallet er således estimeret på baggrund af den i 2013 procentvise forskel mellem arbejdskraftomkostninger for en privatansat og kommunalt ansat.

* I Sverige viser undersøgelser, at andelen der ønsker at stoppe med at ryge er mellem 70-84 %. I Danmark er andelen lidt mindre, og anslås til at ligge på 60 %.

Ovenstående beregninger er hentet fra: Tobaksfri kommun: en guide för at utveckla det tobaksförebyggande arbetet. Statens Folkhälsoinstitut, Östersund 2010.