Forside > Tværsektoriel virtuel sparring - en inspirationshistorie

Tværsektoriel virtuel sparring – en inspirationshistorie

Tværsektoriel sparring er virtuelle møder mellem kommunale medarbejdere i Odense, Assens og Nordfyns kommuner og Hjertemedicinsk afdeling, OUH, hvor konkrete hjertepatient-cases drøftes, og der afholdes situationsbaseret læring og undervisning i emner vedrørende hjertepatienter

I Hjerteforeningen håber vi, at det gode eksempel kan være med til at inspirere andre kommuner og hospitaler til at gå i samme retning til gavn for de mange mennesker med en hjertesygdom. Vi har derfor produceret følgende folder som helt konkret beskriver initiativet: