Forside > Overvægt øger risiko for tilbagefald af atrieflimren efter ablation
Ablation Atrieflimren Forskning Overvægt Studie

Overvægt øger risiko for tilbagefald af atrieflimren efter ablation

Et større registerstudie viser, at overvægt øger risikoen for tilbagefald af atrieflimren efter ablation. Den øgede risiko er ikke stor nok til, at behandlingen frarådes til personer med overvægt.

Tekst kkaltoft - Dato August 21, 2023

Et større registerstudie viser, at overvægt øger risikoen for tilbagefald af atrieflimren efter ablation. Den øgede risiko er ikke stor nok til, at behandlingen frarådes til personer med overvægt.

Det er kendt viden, at overvægt giver en større risiko for atrieflimren. En forskergruppe har nu i et registerstudie undersøgt, om overvægt også giver større risiko for tilbagefald af atrieflimren efter ablation, som er en kateterbaseret behandlingsmetode til behandling af rytmeforstyrrelser (se fakta). 

Studiet omfattede 9.200 patienter, der havde fået foretaget ablation for første gang (se fakta om studiet). Hovedresultat var entydigt. Overvægt gav en øget risiko for at få atrieflimren igen efter ablation, og risikoen var større, jo mere overvægtig personen var. 

 ”Vi så en klokkeklar signifikant dosis-respons effekt af overvægt. Når normalvægtige blev brugt som reference, var der på ethvert givent tidspunkt 15 procent øget risiko for, at en overvægtig person fik atrieflimren igen efter ablation. Tilsvarende var risikoen 18 procent forøget for personer med svær overvægt og 26 procent forøget for personer med ekstrem overvægtig,” forklarer Jacob Tønnesen (se også fakta om BMI).  

Til sammenligning var forskellen i absolut risiko mindre end 10 procent mellem normalvægtige personer og personer med ekstrem overvægt:  

”Et år efter indgrebet havde knap 40 procent af de normalvægtige fået atrieflimren igen, hvor det til sammenligning var knap 50 procent af de ekstremt overvægtige. Efter fem år havde godt 50 procent af de normalvægtige og knap 60 procent af de ekstremt overvægtige fået atrieflimren igen,” forklarer Jacob Tønnesen.  

”Resultatet var ikke overraskende, men jeg havde forventet en større absolut forskel. Heldigvis er det en positiv ting, at forskellen ikke er større, for de personer med overvægt, der skal have foretaget ablation,” siger han. 

Vil ikke fraråde ablation til overvægtige

Selvom personer med overvægt har en øget risiko for tilbagefald af atrieflimren efter ablation, er risikoen ikke så stor, at Jacob Tønnesen vil fraråde behandlingen til overvægtige.  

”Jeg vil ikke fraråde ablation til personer med overvægt – heller ikke personer med ekstrem overvægt, hvor BMI er over 35,” siger han.  

”Men det er oplagt, at vi informerer patienterne om, at overvægt giver en øget risiko for tilbagefald til atrieflimren. Det giver mulighed for at bedre resultatet af behandlingen, ved at patienten i samråd med egen læge eller i hospitalsregi får hjælp til et vægttab forud for indgrebet, siger Jacob Tønnesen.  

Han vurderer, at resultaterne også vil gælde for den nye og lovende metode til behandling af atrieflimren kaldet Pulsed Field Ablation (PFA). 

”Jeg vil forvente, at vores resultater kan overføres til den nye metode også. Men det er selvfølgelig vigtigt at få det undersøgt i fremtidige studier, siger han.  

 

Kendt sammenhæng gav idé til studie

Det var en kendt sammenhæng mellem overvægt og atrieflimren, der fik Jacob Tønnesen og hans kollegaer til at undersøge risikoen for tilbagefald af atrieflimren efter ablation hos overvægtige. 

”Omkring halvdelen af den danske voksne befolkning er klassificeret med en eller anden grad af overvægt. Da vi ved, at personer med overvægt har en hyppigere forekomst af atrieflimren, lå det lige for at undersøge, om de også hyppigere oplever tilbagefald efter ablation,” siger Jacob Tønnesen.  

”Samtidig er der meget få studier, der har undersøgt sammenhængen mellem overvægt og risikoen for at få atrieflimren igen efter ablation. Studierne er små med omkring 1000 patienter og viser divergerende resultater. Vores studie havde til sammenligning mere end 9000 patienter med, så det er en stor fordel,” siger han og tilføjer: 

”Enkelte lodtrækningsstudier med personer, der er overvægtige og ikke har fået foretaget ablation, viser en hyppigere normal hjerterytme efter et vægttab på omkring 10 procent af kropsvægten, sammenlignet med en kontrolgruppe.”  

To lodtrækningsstudier har kigget på, om personer med overvægt fik mindre atrieflimren efter ablation, hvis de tabte sig inden indgrebet. Men resultaterne var divergerende.

Mere aflejret fedt i hjertet

Jacob Tønnesen giver nogle mulige forklaringer på, hvorfor risikoen for tilbagefald stiger med stigende BMI. 

”Det er påvist, at patienter med overvægt har forstørrede venstre forkamre. Man ved, at et stort venstre forkammer giver en øget risiko for atrieflimren både før og efter ablation, forklarer han. 

”En anden ting er, at personer med overvægt har en øget mængde fedt aflejret i hjertemuskulaturen – epikardielt fedt – og det er med til at ændre den elektriske udbredelse i hjertet, så man lettere får atrieflimren. Samtidig øger det inflammation i hjertet, der også er koblet til atrieflimren,” forklarer han. 

Studiet var et registerstudie med opfølgning efter et og fem år. Ablationsdatabasen og i alt tre registre blev anvendt: Folkeregistret, Lægemiddelregistret og Landspatientregistret. Studiet kørte fra 2010 til og med 2018. I alt 9200 patienter blev inkluderet.

 

Om studiet

Studiet var et registerstudie med opfølgning efter et og fem år. Ablationsdatabasen og i alt tre registre blev anvendt: Folkeregistret, Lægemiddelregistret og Landspatientregistret. Studiet kørte fra 2010 til og med 2018. I alt 9200 patienter blev inkluderet.

Fire body mass index (BMI) kategorier blev brugt i studiet:

– ’Normalvægtige’ havde et BMI på 18.5-24.9.

– ’Overvægtige’ havde et BMI på 25-29.9.

– ’Svært overvægtige’ havde et BMI på 30-35.

– ’Ekstremt overvægtige’ havde et BMI større end 35.

Hvad er ablation

Ablation er en kateterbaseret behandling af rytmeforstyrrelser med hurtig hjerterytme (takykardi), hvor man ved hjælp af lungeveneisolation ødelægger den del af hjertevævet, hvor rytmeforstyrrelsen opstår.
Ved at indføre et kateter til hjertet via karrene i lysken ødelægger man vævet i et lille område (2-4 mm i diameter), der hvor lungevenerne munder ud i hjertet, ved enten at brænde eller fryse vævet.

Læse mere om ablation på Hjerteforeningens hjemmeside.

 

Kilder: Hjerteforeningen.dk og sundhed.dk