Forside > Ny rapport: Hjertepatienter skal være varsomme med naturlægemidler
Forskning Kosttilskud Naturlægemidler Studie

Ny rapport: Hjertepatienter skal være varsomme med naturlægemidler

Nogle naturlægemidler nedsætter virkningen af hjertemedicin eller kan give bivirkninger som blødninger, blodtrykstigning og hjertekramper.

Tekst kkaltoft - Dato June 8, 2020

Nogle naturlægemidler nedsætter virkningen af hjertemedicin eller kan give bivirkninger som blødninger, blodtrykstigning og hjertekramper.

Naturlægemidler købes oftest uden faglig vejledning eller dokumentation, og evidensen på området er generel sparsom. Imidlertid kan både naturlægemidler og kosttilskud give kardiovaskulære bivirkninger eller påvirke lægeordineret hjertemedicin.

– Ud fra de her resultater anbefaler vi at være varsom med at indtage naturlægemidler, når man har en hjertesygdom, fordi nogle naturlægemidler kan give bivirkninger og kan påvirke den medicin, vi ordinerer.

Det siger læge og ph.d. Anne-Marie Schjerning, der er ansat på afdelingen for hjertesygdomme på Herlev-Gentofte Hospital og i Hjerteforeningen.

Hun har været med til at udarbejde en rapport om bivirkninger og lægemiddelinteraktioner ved brug af naturlægemidler hos hjertepatienter. Rapporten er et samarbejde mellem Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Hjerteforeningen.

– Vi har i rapporten lavet anbefalinger til hvilke naturlægemidler, man skal være påpasselige med at tage, hvis man har en hjertesygdom eller tager hjertemedicin, siger Anne-Marie Schjerning og uddyber:

– Overordnet set er der en række naturlægemidler, der enten nedsætter effekten af den hjertemedicin, vi ordinerer til vores patienter, eller kan giver bivirkninger ved samtidig brug. Nogle naturlægemidler kan give kardiovaskulære bivirkninger, men interagerer ikke med anden medicin.

Ifølge Anne-Marie Schjerning kender mange af patienterne ikke til, at det kan have en negativ betydning for deres hjertesygdom, at de tager naturlægemidler.

– Der ligger derfor en stor opgave i at uddanne patienterne til at være varsomme med at anvende naturlægemidler, der oftest anses som sikre og effektive produkter af patienterne, siger hun.

Rapporten er lavet på baggrund af de hyppigst anvendte naturlægemidler blandt hjertepatienter, og arbejdet har bestået i at gennemgå den eksisterende dokumentation for naturlægemidlerne.

 

Ginkgo Biloba, Perikon og Ginseng frarådes i nogle tilfælde

Rapporten giver først og fremmest en række helt konkrete anbefalinger.

– Vi fraråder at tage Ginkgo Biloba samtidig med trombocythæmmere eller warfarin, fordi det kan gå ind og påvirke den blodfortyndende behandling og give en øget risiko for blødning, forklarer Anne-Marie Schjerning.

Årsagen er, at Ginkgo Biloba hæmmer sammenklumpning og aktivering af blodplader. Ginkgo Biloba er et af de hyppigst anvendte naturlægemidler og har dokumenteret gavnlig effekt på demens, men bliver også brugt blandt andet ved kardiovaskulær sygdom og impotens.

Perikon fraråder man at tage samtidig med nogle af de hyppigst anvendte lægemidler til hjertepatienter, fordi det sænker effekten af to ud af tre lægemidler.

– Blandt andet sænker Perikon effekten af dioxin, betablokkere og statiner, så vi fraråder brugen af Perikon sammen med de lægemidler,” siger Anne-Marie Schjerning.

Perikon markedsføres til behandling af let til moderat depression eller angst.

Også Ginseng, Q10 og grøn the kan påvirke omsætningen af lægemidler.

– Ginseng nedsætter effekten af en række lægemidler, særligt warfarin, så vi fraråder samtidig brug af Ginseng og warfarin, siger Anne-Marie Schjerning.

Ginseng har været brugt i den traditionelle kinesiske medicin til behandling for en lang række tilstande og sygdomme, blandt andet til at styrke immunsystemet, bedre potensen, reducere træthed, dulme stress og sænke blodtrykket. Virkningerne er dog ikke dokumenteret i kliniske studier.

– Q10 kan formodentlig også nedsætte effekten af warfarin og grøn the kan formodentlig nedsætte effekten af warfarin og statiner, siger Anne-Marie Schjerning.

Q10 har en mulig gavnlig effekt ved kronisk symptomatisk hjertesvigt. Kliniske og epidemiologiske studier af effekten af grøn te på hjerte-kar-sygdomme har givet divergerende resultater.

 

Cannabis og Capsaicin frarådes ved hjertesygdom

Nogle naturlægemidler påvirker ikke omsætningen af hjertemedicin, men kan give kardiovaskulære bivirkninger. Det gælder blandt andet cannabis, der er et anvendt naturlægemiddel til smertelindring.

– Hvis du har iskæmisk hjertesygdom, kan Cannabis give puls- og blodtrykstigning samt svimmelhed, og derfor fraråder vi at tage cannabis ved hjertesygdom, siger hun.

Også brug af capsaicin, der er det stof, som findes i chili, kan give kardiovaskulære bivirkninger.

– Capsaicin kan fremprovokere koronarspasmer – hjertekramper, så vi fraråder indtag af capsaicin ved hjertesygdom og særligt ved iskæmisk hjertesygdom, siger Anne-Marie Schjerning.

Capsaicin markedsføres som et naturlægemiddel, der er kalorieforbrændende, blodfortyndende, blodtrykssænkende, kolesterolnedsættende samt har anti-inflammatorisk virkning og er blodsukkersænkende ved diabetes. Herudover er kutan plaster med capsaicin et godkendt lægemiddel til behandling af neuropatiske smerter.

Capsaicin påvirker karrene til at udvide sig og trække sig sammen og hæmmer sammenklumpningen af blodplader. Virkningerne er dog ikke dokumenteret i kliniske studier.

 

Patienterne efterlyser sparring

Som noget nyt tog arbejdsgruppen patienternes perspektiv med, hvor de indsamlede erfaringer fra Hjerteforeningens patientrådgivning.

– Det har været lidt af en øjenåbner, fordi det viste sig, at patienterne ikke oplever, at der i konsultationen er tid til at snakke om brug af naturlægemidler. Nogle føler sig tilmed skældt ud, når de fortæller, at de tager naturlægemidler, siger Anne-Marie Schjerning.

– Patienterne efterlyser simpelthen sparring omkring det. Derfor bør vi have øget fokus på patienternes forbrug af naturlægemidler som en del af medicingennemgangen, siger hun.

Rapporten blev til blandt andet på baggrund af en stigende efterspørgsel fra patienter i klinikken på mere viden om naturlægemidlers kardiovaskulære bivirkninger samtidig med, at den tilgængelige viden om emnet var meget sparsom.

– Vi bliver som læger og sygeplejersker ofte konfronteret med spørgsmål om naturlægemidler i klinikken, og det samme oplever de i Hjerteforeningens rådgivning på Hjertelinjen. Dels om eventuelle kardiovaskulære bivirkninger og dels om de kan påvirke den hjertemedicin, som vi ordinerer til vores patienter, siger Anne-Marie Schjerning.

– Derfor vurderede vi i Dansk Cardiologisk Selskab, at det var vigtigt at få belyst hvor stort problemet reelt er, så vi kan uddanne og vejlede patienterne, siger hun.

Læs mere om kosttilskud og naturlægemidler til patienter på Hjerteforeningens hjemmeside.

– Der ligger en stor opgave i at uddanne patienterne til at være varsomme med at anvende naturlægemidler, der oftest anses som sikre og effektive produkter af patienterne.

 

Fakta

Hvor mange hjerte-kar-patienter anvender naturlægemidler

Kilde: Rapporten ’Bivirkninger og lægemiddelinteraktioner ved brug af naturlægemidler blandt patienter med kardiovaskulære sygdomme.’

 

Rapporten kort

Titel: Bivirkninger og lægemiddelinteraktioner ved brug af naturlægemidler blandt patienter med kardiovaskulære sygdomme.

Udgivet af: Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Hjerteforeningen.

Formål: At gennemgå dokumentationen for de hyppigst anvendte naturlægemidler i forhold til bivirkninger og lægemiddelinteraktioner blandt hjertepatienter.

Rapportens anbefalinger – overblik

Langt de fleste naturlægemidler har ingen dokumenteret gavnlig kardiovaskulær effekt, hvorimod flere har enten dokumenteret eller potentiel skadevirkning.

  • Generelt frarådes det at indtage præparater, der interagerer med lægeordineret medicin.
  • Samtidig brug af Ginkgo Biloba og trombocythæmmere eller warfarin frarådes, fordi Ginkgo Biloba kan gå ind og påvirke den blodfortyndende behandling og give en øget risiko for blødning.
  • Perikon sænker effekten af dioxin, betablokkere og statiner, så brug af Perikon frarådes sammen med de tre lægemidler.
  • Ginseng påvirker omsætningen af en række lægemidler ved at påvirke leverens enzymsystem – i særlig grad warfarin – så brug af Ginseng samtidig med warfarin frarådes.
  • Q10 kan nedsætte effekten af warfarin og Grøn the kan nedsætte effekten af warfarin og statiner.
  • Cannabis kan give puls- og blodtrykstigning samt svimmelhed ved iskæmisk hjertesygdom, og derfor frarådes brug af cannabis ved hjertesygdom.
  • Capsaicin kan fremprovokere koronarspasmer – hjertekramper, så indtag frarådes ved hjertesygdom og særligt ved iskæmisk hjertesygdom.

Kilde: Rapporten ’Bivirkninger og lægemiddelinteraktioner ved brug af naturlægemidler blandt patienter med kardiovaskulære sygdomme.’

 

Oversigt: Naturlægemidlers kardiovaskulære bivirkninger og interaktioner

Nedenfor er gengivet en oversigt fra rapporten (se kilde) over naturlægemidlernes bivirkninger og interaktion med andre lægemidler.

 

PræparatnavnIndikation (*)InteraktionerKardiovaskulære bivirkninger
FiskeolieNedsættelse af kardiovaskulær risiko især hos patienter med manifest kardiovaskulær sygdom*.IngenMulig blødningstendens ved høje doser.
Ginkgo BilobaBehandling af demens*, kardiovaskulær sygdom, impotens, indre øre dysfunktion, retinopati, præmenstruelt syndrom, stress og depression.

Antitrombotika

AK behandling.

Øget blødningsrisiko ved samtidig AK eller antitrombotisk behandling.
Ginseng

Styrkelse af immunsystemet og øgning af stofskiftet.

Behandling af impotens, træthed, stress, arterosklerose, arytmier, myokardiel iskæmi, desuden hypertension* og blodsukker* hos diabetikere.

Nedsat effekt af:

calciumantagonister, benzodiazepiner, cytostatika, statiner og warfarin.

Mulig hypertension og svimmelhed ved høje doser­­­­­.
Q10

Primær profylakse af kardiovaskulær sygdom*.

Behandling ved hjertesvigt*.

Nedsat effekt af warfarin.Ingen beskrevne.
Røde gær risBehandling af hyperkolesterolæmi*.Ikke velundersøgt.Som statiner

Capsaicin

 

Fedt/kalorieforbrændende, blodfortyndende, blodtrykssænkende, kolesterolnedsættende, anti-inflammatorisk virkning og blodsukkersænkende ved diabetes.Ingen dokumenteret lægemiddel-interaktion.Case rapporter om koronar vasospasme, AMI og hjertestop. Der er registreret ikke almindelige kardiovaskulære bivirkninger (0,1-1%) i form af 1. grads AV-blok, hypertension og perifere ødemer.
Grøn teReduktion af risiko for cancer, infektion og kardiovaskulær sygdom.Mulig nedsat effekt af warfarin, rosuvastatin, og nadolol. Øget effekt af simvastatin og nicardipine.Hypertension og palpitationer.
IngefærBehandling af kvalme og opkastning*, transportsyge, slidgigt, type2 diabetes*, hyperlipidæmi* og betændelsestilstande.Ingen dokumenteret lægemiddel-interaktion.Mulig øget blødningstendens.
PerikonBehandling af depression* og angst.

Nedsat effekt af: Digoxin, talinolol, atorvastatin, simvastatin, betablokkere, orale antikoagulantia, verapamil, nifedipin, ivabradin og. Omeprazol.

Øget effekt af Clopidogrel.

Ingen beskrevne.
HUSKBehandling af lette gastrointestinale gener* og hyperkolesterolæmi*.Ingen dokumenteret lægemiddelinteraktion.Ingen dokumenterede.

Resveratrol

 

Generelt gavnlig virkning på: type 2 diabetes, Alzheimers sygdom, cancer og kardiovaskulær sygdom (hypertension*).Ingen dokumenteret lægemiddelinteraktionIngen dokumenterede.
CannabisBehandling af neuropatiske smerter, herunder cancersmerter og centrale nervesmerter, smertefuld spasticitet eller vandladningsforstyrrelser ved multipel sklerose eller rygmarvsskade. Kvalme og opkast efter kemoterapi.Interaktion mellem CBD og clobazam. Øget plasmakoncentration af antiepileptika. Interaktion med CYP3A4-hæmmere (f.eks. clarithromycin) og inducere (f.eks. rifampicin).Svimmelhed, takykardi og hypertension.

*Hel eller delvis dokumentation

 

Kilde: Rapporten ’Bivirkninger og lægemiddelinteraktioner ved brug af naturlægemidler blandt patienter med kardiovaskulære sygdomme.’