Forside > Medicinsk yoga hjælper patienter med atrieflimren
Forebyggelse Forskning Fysisk aktivitet Studie Træning Yoga

Medicinsk yoga hjælper patienter med atrieflimren

Medicinsk yoga har i videnskabelige studier vist sig at kunne være et gavnligt supplement til behandlingen af patienter med hjerterytmeforstyrrelser. I Svendborg Kommune har tilbud om medicinsk yoga til patienter med atrieflimren vist sig at være meget populære.

Tekst kkaltoft - Dato February 20, 2020

Medicinsk yoga har i videnskabelige studier vist sig at kunne være et gavnligt supplement til behandlingen af patienter med hjerterytmeforstyrrelser. I Svendborg Kommune har tilbud om medicinsk yoga til patienter med atrieflimren vist sig at være meget populære.

Cirka 132.000 danskere lider af atrieflimren, og hvert år diagnosticeres mere end 24.000 nye tilfælde. Sygdommen medfører store daglige gener som hjertebanken, åndenød, svimmelhed, hurtig og uregelmæssig puls og følelse af uro og angst. Behandlingen består som regel i blodfortyndende medicin og frekvens- og rytmeregulerende behandling, men studier har vist, at medicinsk yoga, også kaldet MediYoga, kan være et godt supplement i behandlingen.

 

Medicinsk yoga til personer med atrieflimren

MediYoga er en moderne og blid yogaform. Den er baseret på dybe vejrtrækninger og designet til, at patienterne kan sidde på en stol og udføre bevægelserneDer har været flere mindre forsøg på at implementere yoga i det danske sundhedsvæsen, primært inden for hjerte-kar-sygdommeEt af de steder, som har forsøgt sig med at tilbyde MediYoga er Kardiologisk Afdeling på Svendborg Sygehus. I samarbejde med Svendborg Kommune og Hjerteforeningen har de, som led i et rehabiliteringsprojekt for patienter med atrieflimren, siden februar 2019 tilbudt patienterne forløb med MediYoga.

Overlæge Claus Tveskov fra Kardiologisk Afdeling på Svendborg Sygehus har været involveret i rehabiliteringsprojektet fra starten. Introduktionen af MediYoga i projektet er blandt andet udsprunget af at ønske om at kunne tilbyde noget supplerende i rehabiliteringen til patienter med atrieflimren.  

 – Vi har god viden om og mange rehabiliteringstilbud til patienter med iskæmiske hjertesygdomme. Men vi står med en kæmpe gruppe af patienter med hjerterytmeforstyrrelser, som vi ikke indtil nu ikke rigtig har kunne tilbyde noget ud over de gængse motions-, rygestop- og diætkurser, forklarer Claus Tveskov. 

 Det er især adressering af angst og depression, som er en af grundene til, at Svendborg Sygehus er gået ind i MediYoga tilbuddet. 

 – Vi har at gøre med en gruppe patienter, hvor en stor del går rundt, og er bekymrede og nogle gange angste. Når vi samtidig ved, at angst er en risikofaktor for atrieflimren, giver det jo god mening at sætte ind også der. Oher virkede MediYoga som en oplagt ting at afprøve, fortæller Claus Tveskov. 

 

Begrænset videnskabelig evidens

Antallet af videnskabelige studier af effekten af medicinsk yoga på hjerte-kar-sygdomme er indtil videre relativt lavt. Der er dog lavet en række mindre studier, som indikerer, at MediYoga kan hjælpe især patienter med atrieflimren. Studierne har vist, at yogaen kan bidrage til blandt andet nedsat hjertefrekvens, lavere blodtryk, reduceret angst og depression og en forbedret livskvalitet. Desuden har deamerikanske YOGA My Heart studie vist signifikant færre episoder med atrieflimren, når patienterne deltog i yoga undervisning. 

 Set fra Claus Tveskov stol er den primære gevinst ved MediYogaat den kan være med til at give patienterne ro.  

  Om MediYogaen virker på forekomsten af hjertearytmierhar vi ingen mulighed for at sige noget om. Men hvis den kan hjælpe folk til at lære at leve på bedste vis med deres arytmi, så er meget jo vundet. Og så er det jo absolut ikke farligt, forklarer Claus Tveskov. 

 

Yoga My Heart Study

Medicinsk yoga blev i 2013 undersøgt i et studie blandt patienter med atrieflimren in USA. Formålet var at studere effekten af yoga på atrieflimren, livskvalitet, depression og angst.

Studiet
49 patienter med symptomatisk atrieflimren blev over tre måneder observeret for atrieflimren episoder. I de efterfølgende tre måneder fik de samme patienter to gange om ugen 60 minutters undervisning i medicinsk yoga. Henover perioden observerede man dem for atrieflimren episoder. Endelig udfyldte patienterne både ved studiets start og slutning et spørgeskema om deres livskvalitet, angst og depression.

Resultater
Ved at sammenligne patienterne både før og efter de tre måneders yogaundervisning fandt forskerne, at deltagerne i perioden med yoga oplevede følgende:

færre episoder af symptomatisk atrieflimren
færre episoder af symptomatisk ikke-atrieflimren
færre episoder af asymptomatisk atrieflimren
nedsat hjertefrekvens og blodtryk
bedre livskvalitets
mindre angst og depression

På baggrund af deres studie konkluderede forskerne, at medicinsk yoga kan have en positiv effekt på personer med atrieflimren. Da det er en både billige og ikke-invasiv behandling, kan medicinsk yoga derfor være et godt supplement til standardbehandlingen af atrieflimren.

Kilde: Lakkireddy D et al (2013).  Effect of yoga on arrhythmia burden, anxiety, depression, and quality of life in paroxysmal atrial fibrillation: the YOGA My Heart Study. Journal of the American College of Cardiology. 2013 Mar 19;61(11):1177-82.

Hjerteforeningen tilbyder også MediYoga

Rehabiliteringsprojektet for hjerterytmepatienter i Svendborg Kommune er et SATS-puljeprojekt og fungerer som et samarbejde mellem Kardiologisk Afdeling på OUH Svendborg, Almen Praksis i Svendborg Kommune, Hjerteforeningen og Sundhedshuset Svendborg. Deltagerne i projektet skal have atrieflimren i en grad, så de er symptomatiske og have mindst én af en række risikofaktorer for atrieflimren (hypertension, dysreguleret diabetes, overvægt, rygning, alkohol, inaktivitet, kendt søvnapnø, angst eller depression eller ringe egenomsorg). 

MediYoga er blot ét af flere tiltag, men interessen for at deltage har vist sig så stor, at Hjerteforeningens lokalforening har valgt også selvstændigt at tilbyde deres medlemmer MediYoga kurser 

 – Vi kunne tidligt i forløbet se, at interessen for at følge et MediYoga kursus var meget stor, og vi tænkte derfor, at det gav mening at se, om der også var interesse blandt borgerne i at fortsætte kurserne i regi af Hjerteforening, fortællefrivilligkonsulent i Hjerteforeningens Team Syd, Jacob Hedelund.  

 Derfor har lokalforeningen i Svendborg siden september 2019 tilbudt deres medlemmer kurser i MediYoga. 

Indholdsmæssigt er kurserne identiske, med det der tilbydes i kommunen. Det er den samme MediYoga-uddannede instruktør og lokalerne har været de samme. Interessen for kurserne har ifølge Jacob Hedelund været overraskende stor. 

 – Vi er faktisk blev væltet lidt bagover af den interesse, der har været. Vi er nu på tredje hold og har måtte finde nye lokaler, så det har grebet om sig, forklarer Jacob Hedelund. 

 

Favner en bredere målgruppe

Konceptet for Hjerteforeningens kurser er, at der er løbende optag, sådan at medlemmerne kan få en plads i takt med, at de er færdige i kommunalt regi. Og i modsætnings til det kommunale tilbud, som er forbeholdt dem med atrieflimren, så er Hjerteforeningens kurser åbne for alle hjertepatienter. 

Deltagerne har indtil nu været en meget blandet gruppe med stort set lige mange mænd og kvinder. Det er for tidligt at evaluere på initiativet, med det er Jacob Hedelund fornemmelse, at MediYoga tilbuddet formår at favne en lidt anden målgruppe end de plejer at ramme: 

  Med MediYoga får vi i højere grad fat i dem, som har en interesse i mere alternative behandlinger. Vi rammer måske ned i en tidsånd og noget af det alternative, men på en måde, hvor vhar et fagligt grundlag for at kunne antage, at det virker, siger Jacob Hedelund, med reference til de videnskabelige studier der foreligger på effekten af MediYoga til hjertepatienter. 

 

Medicinsk yoga og fremtiden

Både Jacob Hedelund og Claus Tveskov mener, at MediYoga til patienter med atrieflimren kan have en rolle at spille i fremtiden. 

 – Jeg ser helt klart potentiale for, at det her skal fortsætte. I hvilken form er det nok for tidligt at sige, men interessen er der, og flere af Hjerteforeningens lokalforeninger starter kurser op, så der bliver mange erfaringer at trække på i fremtiden, siger Jacob Hedelund. 

 Claus Tveskov er enig: 

 – Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at fortsætte med at tilbyde rehabilitering til personer med hjertearytmier. Men om det på sigt lige bliver MediYoga er for tidligt at sige. Indtil videre er erfaringerne gode, og når projektet afsluttes ved udgangen af 2020, ved vi mere om, hvordan denne måde at håndtere rehabiliteringsopgaven fungerer, slutter han. 


Hvad er MediYoga?  

  • MediYoga er en moderne og blid yogaform, udviklet specielt til terapeutisk brug i sundhedsvæsnet til en lang række forskellige diagnoser 
  • MediYoga udspringer af en gammel og oprindelig yogaform fra Tibet og Indien, og er videreudviklet i Sverige siden 1998. 
  • MediYoga henvender sig til alle, men er særligt designet til sygdomsramte mennesker, da bevægelserne udføres i et langsomt tempo og kan laves både liggende og siddende. 
  • Undervisningen består af øvelser og stillinger, som kombineres med åndedræts-, meditations-, og afspændingsteknikker.  
  • De biologiske mekanismer bag yogaens virkning er ikke helt kortlagt. Der er dog forskellige studier, der støtter den teori, at yoga virker ved at nedregulere kroppens sympatiske nervesystem og stimulere det parasympatiske nervesystem. På den måde bliver kroppens stressrespons mindre 

Kilder: Hjerteliv, nummer 4, 2009 & MediYoga Danmark 

 

Læs mere om MediYoga i Hjerteforeningens ”Hjerteliv” 
Læs mere om projektet med hjerterytmerehabilitering i Svendborg Kommune
Læs mere om Hjerteforeningens lokalforening i Svendborgs undervisning i Medicinsk Yoga