Forside > Mange tegn på, at e-cigaretter laver biologisk skade
E-cigaretter

Mange tegn på, at e-cigaretter laver biologisk skade

E-cigaretter ser ud til at være dårlige for hjertesundheden.

Tekst kkaltoft - Dato November 14, 2019

E-cigaretter ser ud til at være dårlige for hjertesundheden, viser meta-analyse.

Et ud af fire hjerte-kar-tilfælde kan relateres til rygning af almindelige cigaretter. Hvordan det forholder sig med elektroniske cigaretter  e-cigaretter  ved vi ikke ret meget om, da de kun har været på det danske marked i omkring ti år.  

En nyere metaanalyse har nu samlet den tilgængelige dokumentation om e-cigaretters potentielle sundhedsskadelige effekter i forhold til hjerte-kar-sygdomme. Seniorkonsulent Mads Lind fra Hjerteforeningen forklarer om analysens resultater: 

Samlet set viser studierne meta-analysen så mange tegn på, at e-cigaretter laver biologisk skade, at vi bør være meget forsigtige med at anvende e-cigaretter. Studierne viser, at en række risikomarkører for hjerte-kar-sygdomme bliver belastet af den kemi, der er i e-cigaretternes damp. 

Mere konkret viser de, at stoffer fra e-cigaretters damp virker negativt ind på en række af de biologiske faktorer, som generelt kendetegner ødelæggelser af karvæggene. Flere af studierne peger også på en række biologiske påvirkninger, som indgår i dannelse af blodpropper, for eksempel øget sammenklumpning af blodplader. Endelig påvirkes det sympatiske nervesystem af nikotin med øget blodtryk og belastning af karsystemet, siger Mads Lind.  

Analysen er i fin tråd med det billede, der er ved at tegne sig af e-cigaretters potentielle sundhedsskadelige virkninger. Det nye er, at den giver et godt overblik i forhold til antallet og arten af e-cigaretters forskellige biologiske skadevirkninger på det kardiovaskulære system, siger han. 

I alt blev 38 studier analyseret i metaanalysen, heraf 24 studier på mennesker, 6 dyrestudier og 8 cellestudier. Den samlede konklusion var, at ’de fleste studier peger på en potentiel skadelig effekt af e-cigaretter i forhold til det kardiovaskulære system’. 

 

Vi mangler flere undersøgelser

Selvom der tegner sig et billede af, at e-cigaretter er skadelige for hjertesundhedener der lang vej igen med dokumentationen.  

Mads Lind understreger, at nuværende studier undersøger effekten på risikomarkører for hjerte-kar-sygdomme, og at det ikke vides endnu, i hvilken grad omfanget af skadevirkninger vil udløse egentlige sygdomstilfælde. 

– Vi mangler i den grad undersøgelser af de sundhedsskadelige effekter både ved langtidsbrug og hos høj-risiko-grupper såvel som hos unge. I det hele tage mangler vi undersøgelser, der afspejler eventuelle skadevirkninger ved den måde, e-cigaretter rent faktisk bliver brugt på uden for laboratoriet, siger Mads Lind. 

– Vi er kun i en spæd opstart i forhold til videnskabeligt at undersøge de sundhedsskadelige effekter af e-cigaretter. Det besværliggøres også af, at e-cigaretter er mange forskellige ting med forskellige væsketyper og typer af apparater, siger han.  

Studierne i meta-analysen inkluderer raske voksne og siger dermed ikke noget specifikt om eksempelvis unge eller individer, der allerede har en hjerte-kar-sygdom. Ifølge Mads Lind dækker den også over en begrænset række af e-cigaret produkttyper.  

 

Skrækscenarie: en eksplosion af unge rygere

En af de helt store bekymringerne for e-cigaretter går , at e-cigaretter kan blive attraktive for børn og unge, der måske bliver tiltrukket af de forskellige smagsstoffer i e-cigaretternesom kan minde om slik. 

Nettoeffekten af en opblomstring af e-cigaretter er der ingen, der kender. Med den nuværende viden om e-cigaretters potentielle skadelige effekter vil et skrækscenarie være, at vi ser en eksplosion af unge e-cigaret rygere, hvoraf nogle måske også starter med at ryge almindelige cigaretter, siger Mads Lind og fortsætter: 

Eller at vi ser en stor stigning i dobbeltbrug af både cigaretter og e-cigaretter. Fortalerne for e-cigaretter hævder, at e-cigaretter med fordel helt kan erstatte cigaretterne hos eksisterende rygere, men de har dels mangelfuld dokumentation for e-cigaretter som rygestopmiddel, dels har de ingen dokumentation for at sige, at e-cigaretter ikke vil skabe nye rygere.

 

Hvad er e-cigaretter?

E-cigaretter eller elektroniske cigaretter er et produkt, der bruges til at inhalere den ærosol (mikrosmå partikler), der dannes, når en e-væske, med eller uden nikotin, opvarmes. Der er mange variationer af produktet, både i forhold til måden det er opbygget på, og måden det ser ud på.

E-cigaretter kan både være til engangsforbrug eller være genopfyldelige ved hjælp af en genopfyldningsbeholder og en genopfyldelig tank, eller de kan genlades med engangspatroner.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende e-cigaretter

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af e-cigaretter.

Der er betydelig usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med og uden nikotin, særligt på langt sigt. Derfor kan Sundhedsstyrelsen ikke anbefale at bruge e-cigaretter. Dette gælder særligt for gravide, ammende, børn og unge.

Sundhedsstyrelsen fraråder, at børn, unge, gravide og ammende bruger e-cigaretter.

Sundhedsstyrelsen advarer mod at tilsætte ting som for eksempel olier til e-væsker.

Sundhedsstyrelsen anbefaler kvalitetssikret rygestoprådgivning i kombination med godkendt rygestopmedicin til gennemførelse af rygestop.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen.