Forside > Henvisning til rygestop på 30 sekunder – virker det?
Rygestop Rygning

Henvisning til rygestop på 30 sekunder – virker det?

Når sundhedspersonalet har for travlt til at bruge 3-5 minutter på at spørge rygende borgere, om de vil henvises til et rygestoptilbud – virker det så, hvis samtalen kun tager 30 sekunder?

Tekst kkaltoft - Dato June 17, 2022

Når sundhedspersonalet har for travlt til at bruge 3-5 minutter på at spørge rygende borgere, om de vil henvises til et rygestoptilbud – virker det så, hvis samtalen kun tager 30 sekunder? Implementeringen af Very Brief Advice metoden (VBA) til rygestophenvisning er netop blevet evalueret i Region Hovedstaden. Læs resultaterne her.

Lad os tage den gode nyhed først: Siden Region Hovedstaden implementerede VBA-metoden i januar 2020, er antallet af rygestophenvisninger fra hospitalerne til kommunale rygestoptilbud næsten fordoblet.

Den mere nedslående nyhed er, at hvert hospital i gennemsnit henviser mindre end tre patienter om ugen, hvilket groft beregnet svarer til ca. 1% af de voksne patienter, som ryger. Dertil kender 84% af de ansatte på hospitalerne i regionen slet ikke til VBA-metoden. Det viser en ny evalueringsrapport fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Københavns Universitetshospital.

Kilde: Evaluering af implementering af Very Brief Advice metoden (VBA) i Region Hovedstaden. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ( side 8).

Problemet ligger dog ikke i selve metoden, ifølge professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet og Hjerteforeningen, Charlotta Pisinger, der også har stået bag evalueringen. Der er udviklet mange forskellige metoder til at tale om rygning og rygestop med en borger.

”Sundhedsstyrelsen har i årtier anbefalet Den Korte Rygestopsamtale, der skulle tage 3-5 minutter, men den blev desværre næsten ikke benyttet – så har man forsøgt at gå fra 5 minutter til 30 sekunder, men det virker stadig ikke,” siger Charlotta Pisinger.

Hun mener, at problemet ligger i implementeringen.

”Det er et generelt problem i sundhedsvæsnet både i Danmark og internationalt, at rygestop ikke bliver prioriteret. Det er ikke ond vilje. Vi har et ekstremt presset sundhedsvæsen, og det er ikke en SKAL-opgave, som bliver målt og vejet,” siger Charlotta Pisinger og fortsætter:

”Det handler også om, hvordan vi er blevet uddannet. Vi er uddannet til at behandle syge mennesker, mens rygestop forbindes med forebyggelse. Alt for få er klar over gevinsterne ved et rygestop – at det er på niveau med medicinsk behandling og kan bidrage til at stoppe en sygdoms progression. Rygestop er et af de mest omkostningseffektive tilbud, vi har.”

 

Mange siger ja tak til rygestoptilbud

Når VBA-metoden endelig bliver brugt, virker den. Det er nogle ganske få hospitalsafdelinger, der har stået for stigningen i antallet af henvisninger, ifølge evalueringsrapporten.

”Vi kan se, at antallet af henvisninger stiger, der hvor hospitalsafdelinger og kommuner indgår i et tæt samarbejde, og kommunerne er rigtig gode til at få fat i de henviste borgere. De ringer borgerne op i løbet af få dage, og mange siger ja tak til at få støtte til rygestop,” siger Charlotta Pisinger.

18% af de voksne danskere ryger, og heraf siger tre ud af fire, at de ønsker at stoppe. Det er der også god grund til, for rygere har generelt set et dårligere helbred og lever i gennemsnit 7-10 år kortere end ikke-rygere. Rygning er den risikofaktor, som har størst betydning for sygdom og død i Danmark.

På nationalt plan stopper 23% med at ryge efter at have gennemført et kommunalt rygestopforbud. Det er en ekstrem billig behandling, fortæller Charlotta Pisinger.

”Derfor er det vigtigt, at hospitalerne henviser borgerne, og at VBA eller en anden rygestopsamtale bliver set som en del af løsningen. Kommunerne hungrer efter at tiltrække rygere til deres tilbud, men kæmper med at rekruttere dem,” siger hun.

Det er dog ikke afgørende, hvilken metode man bruger til at henvise borgerne med. Specialiseret personale på hjerte- og lungeafdelinger, der i forvejen har fokus på rygning, synes VBA-metoden er for overfladisk, ifølge evalueringen.

”VBA er bare en henvisningsmetode og et supplement til den måde, det burde foregå på. Den er udviklet til sundhedsprofessionelle, der er pressede, men det må ikke stoppe andre, der brænder for en god samtale om rygning,” siger Charlotta Pisinger.

Der er god evidens for, at Den Korte Rygestopsamtale (3-5 min) virker, mens der endnu ikke er opbygget evidens for VBA-metoden. Ligeledes er der stærk evidens for, at patienter især tager det alvorligt, når det er en læge, som italesætter vigtigheden af at stoppe med at ryge.

”Det har stor betydning, at lægen siger det, og det ville være meget trist, hvis VBA – hvor man ikke taler om fordelene ved rygestop eller opfordrer til at holde op – erstattede lægens anbefaling til sin patient om at stoppe, siger Charlotta Pisinger.

Hun understreger, at al sundhedspersonale er vigtigt, når det gælder rygestop, og tilføjer, at evidensen bag den særligt store tiltro til lægerne er ca. 20 år gammel. Derfor er det muligt, at også andet sundhedspersonale nyder samme respekt i dag.

 

Vejen til succesfuld implementering

Det er helt afgørende, at henvisning til rygestoptilbud bliver obligatorisk på hospitalerne, hvis implementeringen af VBA og andre henvisningsmetoder skal lykkes i fremtiden, vurderer Charlotta Pisinger.

”Det skal være en SKAL-opgave for ledelsen. Det har rygning aldrig været, og så længe der ikke bliver målt og vejet på det, og belønnet for det, sker der ikke noget,” siger hun.

”En anden anbefaling er, at selve henvisningssystemet skal være supernemt og hurtigt. Det har været tungt, men det kan løses elektronisk, og der bliver arbejdet på det,” siger Charlotta Pisinger.

Du kan få et godt overblik over alle anbefalingerne i den korte vidensopsamling om ’Evaluering af implementeringen af VBA i Region Hovedstaden’ (pdf, to sider).

Du kan naturligvis også dykke ned i den fulde rapport (pdf, 46 sider).

Om undersøgelsen

Very Brief Advice (VBA) metoden blev implementeret i Region Hovedstaden i januar 2020.

Formålet med evalueringen efter to år var at undersøge:

  • Hvor godt er VBA-metoden blevet implementeret på hospitalerne?

  • Hvad sker der i kommunerne efter henvisning af de rygende patienter?

Evalueringen er udarbejdet på baggrund dataudtræk fra Sundhedsprofilen, spørgeskemaundersøgelse og interviews blandt sundhedsprofessionelle på hospitalerne, fortløbende registreringer/data og interviews med rygestoprådgivere i to kommuner.