Forside > Fysisk træning kan reducere fedtvæv i hjertet
Forebyggelse Fysisk aktivitet Træning

Fysisk træning kan reducere fedtvæv i hjertet

Styrketræning og udholdenhedstræning kan reducere mængden af fedtvæv i hjertet hos overvægtige. Det er ny viden, som kan vise sig vigtig i forebyggelsen af hjerte-kar-sygdomme.

Tekst kkaltoft - Dato August 22, 2019

Styrketræning og udholdenhedstræning kan reducere mængden af fedtvæv i hjertet hos overvægtige. Det viser et klinisk randomiseret interventionsstudie på Rigshospitalet. Det er ny viden, som kan vise sig vigtig i forebyggelsen af hjerte-kar-sygdomme.

Forhøjede niveauer af epikardielt og perikardielt fedtvæv har i videnskabelige studier vist sig at være en risikofaktor for udvikling af hjerte-karsygdomme. Viden om hvorfor det er farligt at have for meget hjertefedt, og hvordan man kan reducere det, er dog stadig begrænset.

Et dansk forskningsprojekt på Rigshospitalet giver os ny viden om hjertefedt. Her har forskere undersøgt, om udholdenheds- og styrketræning kan spille en rolle i at reducere af mængde af fedt i og omkring hjertet for abdominalt overvægtige og inaktive personer. Resultaterne af det klinisk randomiseret interventionsstudie er netop publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift JAMA Cardiology.

Fysisk træning reducerer hjertefedt

En af studiets hovedkonklusioner er, det er muligt at reducere mængden af hjertefedt ved at udføre fysisk træning i form af styrke- og udholdenhedstræning. For læge og PhD studerende Regitse Højgaard Christensen, som er en af forskerne bag undersøgelsen, er det et væsentlig fund.

– Hjertefedt er et relativt nyt forskningsområde, og der er kun få studier, som har set på, hvordan man kan reducere det. Vores studie er interessant fordi det viser, at det ved fysisk træning er muligt at reducere mængden af fedt i hjertet. Selvom det måske ikke er så overraskende, så er det noget vi ikke tidligere har haft klinisk evidens for, forklarer Regitse Højgaard Christensen.

Studiet er baseret på 39 raske, overvægtige og fysisk inaktive deltagere som, randomiseret i tre grupper, over 12 uger gennemførte forskellige typer af fysisk træning. Gruppe 1 udførte 45 minutters aerob udholdenhedstræning tre gange om ugen, gruppe 2 styrketrænede 45 minutter tre gange om ugen, og gruppe 3 fungerede som kontrolgruppe og trænede ikke. Udover træning fastholdte deltagerne i alle 12 uger deres normale livsstil.

Flere typer af træning virker

Forsøget viste, at hos deltagerne som udførte udholdenhedstræning, blev det inderste fedtlag reduceret med 32%, sammenlignet med dem som ikke trænede. Hos dem som styrketrænede, var reduktionen på 24% sammenlignet med kontrolgruppen. I forhold til at reducere hjertets ydre fedtlag fandt forskerne kun en reduktion hos dem som styrketrænede på 31% i sammenligning med dem som ikke trænede. Udholdenhedstræning viste sig i forsøget ikke havde en signifikant effekt.

For Regitse Højgaard Christensen er det især interessant, at både styrke- og udholdenhedstræning ser ud til at have en effekt.

– Det er opløftende at se, at forskellige typer af træning kan reducere hjertefedt. Det betyder, at personer med specifikke træningspræferencer, eller som af fysiske årsager kun kan udføre bestemte former for træning, alligevel kan reducere hjertefedt og derved formentlig reducere risikoen for at udvikle hjerte-karsygdomme, forklarer hun.

Måske muligt at reducere hjertefedtet endnu mere

Under hele træningsperioden fastholdte deltagerne deres normale livsstil herunder deres kostvaner. Effekten på fedtvævet i og omkring hjertet skyldes derfor formentlig ikke ændrede kostvaner. Andre studiet har dog vist, at også ændringer i kosten kan reducere det inderste fedtlag omkring hjertet. Det giver grund til at antage, at det måske er muligt at reducere mængden af hjertefedt endnu mere.

– Man kan forestille sig, at udholdenhedstræning i kombination med ændrede kostvaner vil have en endnu større effekt på mængden af fedtvæv, forklarer Regitse Højgaard Christensen.

Kombineret træning er en del af internationale guidelines for forebyggelse af hjerte-karsygdomme. Derfor vil det ifølge Regitse Højgaard Christensen også være interessant i fremtidige studier at undersøge, hvilken effekt på mængden af hjertefedt man kan opnå ved at udføre både styrke- og udholdenhedstræning.

Bekræftelse af at fysisk træning gavner

Det er videnskabeligt helt veletableret, at fysisk træning er gavnligt både i den primære og sekundære forebyggelse af hjerte-karsygdomme. Derfor giver studiet ikke grund til at ændre anbefalingerne omkring fysisk træning.

– Vi ved alle sammen, at motion er en god ting, og at det reducerer risikoen for hjerte-karsygdomme blandt andet ved at reducere blodtryk, kolesterol og vægt. Med vores studie har vi nu identificeret en ny mekanisme, nemlig reduktion af hjertefedt, hvorigennem motion medvirker til at reducere risikoen for hjerte-karsygdomme, fortæller Regitse Højgaard Christensen.

Der er dog behov for mere forskning i hjertefedt, før vi helt kan forstå hvilken rolle fedtvævet spiller for vores sundhed.

– Vi har især brug for mere basal forskning for at forstå, hvilken rolle de forskellige former for hjertefedt spiller, og for at få fastsat normalværdier for fedt omkring hjertet, så vi bedre kan sige, hvornår vi har for meget. Endelig vil det være nødvendigt med mere forskning for at forstå den biologiske mekanisme for hvordan vi reducerer hjertefedt, slutter Regitse Højgaard Christensen.

Studiedesign

Over 12 uger blev 39 forsøgsdeltagere randomiseret til at gennemføre tre forskellige typer af fysisk træning:

  • Gruppe 1: superviseret aerob udholdenhedstræning 3 gange om ugen af 45 minutter
  • Gruppe 2: superviseret styrketræning 3 gange om ugen af 45 minutter
  • Gruppe 3: ingen træning.

 

Inden forsøget gik i gang blev deltagerne målt på en række parametre, herunder, vægt, højde, BMI, faste blodsukker og mængden af fedt i deres hjertet ved hjælp af MRI-scanninger.
Efter de 12 ugers intervention blev deltageren igen målt på de tilsvarende parametre, herunder MRI-scanninger for at måle ændringer i mængden af epikardielt fedt og perikadielt fedt.
Under hele forsøget blev deltagerne opfordret til at fastholde deres normale livsstil og en gang om måneden bedt om at rapportere deres kostindtag over 4 dage.

Forsøgsdeltagere

Deltagerne i studiet var raske personer over 18 år med

  • Abdominal overvægt (talje/højde ratio ≥0.5 og/eller taljemål ≥88 cm for kvinder og ≥102 cm for mænd
  • Fysisk inaktive

Læs artiklen publiceret i JAMA Cardiology her:
Regitse Højgaard Christensen; Anne-Sophie Wedell-Neergaard; Louise Lang Lehrskov; et al.
Effect of Aerobic and Resistance Exercise on Cardiac Adipose Tissues: Secondary Analyses From a Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiology. July 3 2019