Forside > På de sociale medier eksponeres unge for føde- og drikkevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker.
Fedt Kost Salt Sociale medier Sukker Unge

På de sociale medier eksponeres unge for føde- og drikkevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker.

Danske børn og unge eksponeres i udpræget grad for markedsføring af føde- og drikkevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker på sociale medier. Det indikerer en stor ny kortlægning gennemført af Hjerteforeningen. Kortlægningen er den første af sin slags i en dansk kontekst.

Tekst kkaltoft - Dato June 9, 2023

Danske børn og unge eksponeres i udpræget grad for markedsføring af føde- og drikkevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker på sociale medier. Det indikerer en stor ny kortlægning gennemført af Hjerteforeningen.

Mange danske børn og unge har et for usundt kostmønster og har et for stort indtag af mad og drikke med højt indhold af fedt, salt og sukker (HFSS-produkter). Kun en tredjedel efterlever de officielle kostråd. Usunde kostvaner og overvægt giver en øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Sunde vaner er afgørende for at fremme børn og unges sundhed, velvære og trivsel, ligesom gode vaner grundlagt i barndom og ungdomslivet for manges vedkommende tages med senere i livet. Der er altså behov for at hjælpe børn og unge med at opbygge sunde kostvaner, så de kan have et sundt hjerte hele livet. Børn og unges kostvaner påvirkes af deres omgivelser, herunder af markedsføring. Som med så meget andet foregår markedsføring af HFSS-produkter i dag i højere og højere grad digitalt.

Hjerteforeningen har på den baggrund kortlagt omfanget af unges digitale eksponering for føde- og drikkevarer. Fokus har været at undersøge: 1) De unges egne erfaringer og oplevelser med samt holdninger til markedsføring på sociale medier, 2) hvilke føde- og drikkevarer de unge eksponeres for, 3) i hvor høj grad de unge eksponeres for HFSS-produkter og 4) hvad der kendetegner markedsføringen af HFSS-produkter over for unge.

Kortlægningen indikerer, at danske børn og unge i udpræget grad eksponeres for markedsføring af HFSS-produkter på sociale medier. 79% af de føde- og drikkevarer, de unge møder på sociale medier i undersøgelsen, kan karakteriseres som HFSS-produkter, herunder primært kager, sodavand, chips og slik. De monitorerede virksomheder og andre erhvervsdrivende bruger konkurrencer, spil og rollemodeller til at engagere de unge. Det kan gøre det svært at afkode opslagene som markedsføring, hvilket de unge selv udtrykker i fokusgruppeinterviews.

På baggrund af kortlægningen er det relevant at diskutere, hvorvidt børn og unge beskyttes tilstrækkeligt, når det kommer til digital markedsføring – både generelt og specifikt i forhold til HFSS-produkter.

Kortlægningen er udarbejdet med støtte fra Novo Nordisk Fonden og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Aktivitetspulje.