Forside > En polypille ser ud til at være en rigtig god idé
Behandling Forebyggelse Forskning Medicin Studie

En polypille ser ud til at være en rigtig god idé

Et studie med 2500 deltagere med hjerte-kar-sygdom viser gode effekter af en pille, der indeholder tre slags hjertemedicin, sammenlignet med sædvanlig behandling. 

Tekst kkaltoft - Dato March 30, 2023

Et studie med 2500 deltagere med hjerte-kar-sygdom viser gode effekter af en pille, der indeholder tre slags hjertemedicin, sammenlignet med sædvanlig behandling. 

En større andel af ældre, der tager flere slags medicin hver dag, tager ikke medicinen som foreskrevet.  

Derfor har en international forskergruppe udviklet en såkaldt ’polypille’ til at forebygge og behandle hjerte-kar-sydom. Pillen indeholder en kombination af flere af de mest almindelige typer af hjertemedicin (se fakta) og skal gøre det enklere at følge den medicinske behandling.  

Polypillen er afprøvet i et klinisk studie med 2500 personer, der indenfor de foregående seks måneder havde haft en blodprop i hjertet. Deltagerne fik enten polypillen eller sædvanlig behandling og blev fulgt i 36 måneder (se fakta). Studiet er publiceret i det anerkendte tidsskrift New England Journal of Medicine. 

 Hjerteforeningens forskningschef og professor i kardiologi Gunnar Gislason byder resultaterne velkomne: 

– En polypille ser ud til at være en rigtig god idé. Jeg var begejstret, da jeg så resultaterne, fordi studiet viser en markant forskel mellem polypillegruppen og kontrolgruppen i forhold til, at polypillen forebygger kardiovaskulær død, nye tilfælde af hjerte-kar-sygdom og akut revaskularisering. 

 Polypillen sænkede i alt risikoen med næsten 25 procent (hazard ratio: 0.76). 

– Det betød, at de deltagere, der fik polypillen, havde 25 procent lavere risiko for kardiovaskulær død eller -sygdom sammenlignet med de deltagere, der fik kontrolbehandlingen. Og det er en virkelig stor effekt af behandlingen, siger Gunnar Gislason. 

– Forskellen var på mere en tre procent i absolutte tal (se fakta), og det er i høj grad en klinisk relevant forskel. Det betyder med andre ord, at du skal behandle 30 patienter for at forebygge ét tilfælde af kardiovaskulær død eller -sygdom, siger han.

 

Enkelt er godt

Ifølge Gunnar Gislason, har pillen tidligere været brugt til at forebygge udvikling af hjerte-kar-sygdom i den generelle befolkning uden tidligere hjerte-kar-sygdom. Men i det kliniske studie blev polypillen afprøvet hos personer, der i forvejen er kendt med hjerte-kar-sygdom.  

– Det nye er, at man giver polypillen til patienter, som har haft en blodprop i hjertet. Patienterne fik i forvejen blodfortyndende medicin, kolesterolsænkende medicin og blodtryksænkende medicin. Studiet undersøger, om en polypille, der indeholder alle tre typer af medicin, kan forbedre prognosen hos patienter med blodprop i hjertet, sammenlignet med de patienter, der får sædvanlig medicinsk behandling.  

– Den oplagte forklaring på det gode resultat med polypillen er, at behandlingen er lettere at følge end den sædvanlige behandling, hvor patienterne skal tage flere slags medicin. Ideen er at gøre det så enkelt som muligt, så der er størst chance for, at patienterne tager medicinen korrekt og derved i højere grad forebygger nye tilfælde af hjerte-kar-sygdom, forklarer han.  

Polypillen er relevant i forhold til at gøre det lettere for de grupper af patienter, som har udfordringer med at tage deres medicin korrekt. En polypille er fordelagtig for den gruppe af patienter, der i forvejen får meget medicin eller har svært at tage mange piller. 

 

Bør afprøves i en dansk population

Perspektiverne af en polypille er store, vurdere Gunnar Gislason. 

Nu har man i et stort europæisk studie vist, at konceptet virker. Den fremtidige diskussion vil gå på, hvordan vi kan få konceptet implementeret. Polypillen er udviklet af en international forskergruppe, så der står ikke en producent bag udvikling af pillen, og der er jo nogen, der skal producere den, siger han. 

– Hvis vi kan få yderligere dokumenteret, at en polypille har en god virkning i forhold til andre behandlinger, kan vi arbejde for, at polypillen bliver vejen frem. Et naturligt næste skridt vil derfor være at afprøve polypillen i en dansk population for at se, om den virker lige så godt som i de andre europæiske populationer, siger Gunnar Gislason.

Om studiet

Studiet var et randomiseret og kontrolleret fase 3 studie udført på 113 centre i Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland, Polen, Tjekkiet og Ungarn.• I alt 2500 patienter, der havde haft en blodprop i hjertet indenfor de sidste seks
måneder, blev randomiseret til studiet. Deltagerne blev fulgt i minimum 36 måneder.

  • Polypillegruppen (n=1237) fik en polypille dagligt indeholdende 100 mg aspirin, 2.5, 5 eller 10 mg ramipril og 20 eller 40 mg atorvastatin.
  • Kontrolgruppen (n=1229) fik sædvanlig behandling ifølge et program tilrettelagt på basis af gældende Europæiske kardiologiske guidelines.
  • Patienterne var enten ældre end 75 år eller var mindst 65 år og havde samtidig mindst én anden risikofaktor i form af diabetes mellitus, mild eller moderat nyre dysfunktion, tidligere blodprop i hjertet (forud for de sidste seks måneder), tidligere koronar revaskularisering eller tidligere blodprop i hjernen.
  • Patienter, der blev behandlet oralt med antikoagulerende midler blev ekskluderet.

 

Endepunkter

  • Det primære endepunkt var sammensat af fire endepunkter: kardiovaskulær død, ikke-dødelig blodprop i hjertet, ikke-dødelig blodprop i hjernen og akut revaskularisering.
  • Det vigtigste sekundære endepunkt omfattede kardiovaskulær død, ikke-dødelig blodprop i hjertet og ikke-dødelig blodprop i hjernen.

 

Resultater

  • I polypillegruppen mødte signifikant færre deltagere det primære endepunkt (9.5 %) sammenlignet med kontrolgruppen (12.7 %), p=0.02. Det svarer til at sænke den relative risiko med 24 procent (hazard ratio: 0.76).
  • Signifikant færre af deltagerne mødte det sammensatte sekundære endepunkt i polypillegruppen (8.2 %) sammenlignet med kontrolgruppen (11.7 %), p=0.005. Det svarer til at sænke den relative risiko med 30 procent (hazard ratio: 0.70).