Forside > Digital markedsføring påvirker børn og unges fødevarevalg
Digital markedsførelse Fødevarer Forskning Kost Studie Unge

Digital markedsføring påvirker børn og unges fødevarevalg

Når børn og unge møder digital markedsføring af fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker får de en større præference for produkterne og deres indtag af dem øges. Det viser ny gennemgang af den videnskabelige evidens på området.

Tekst kkaltoft - Dato February 24, 2023

Når børn og unge møder digital markedsføring af fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker får de en større præference for produkterne og deres indtag af dem øges. Det viser ny gennemgang af den videnskabelige evidens på området udført af Hjerteforeningen og Det Sektorfri Forskningslaboratorium ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Mange danske børn og unge har et for usundt kostmønster og har et for stort indtag af mad og drikke med højt indhold af fedt, salt og sukker (HFSS-produkter) og kun en tredjedel efterlever de officielle kostråd. Usunde kostvaner og overvægt giver en øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Sunde vaner er afgørende for at fremme børn og unges sundhed, velvære og trivsel, ligesom gode vaner grundlagt i barndom og ungdomslivet for manges vedkommende bliver taget med senere i livet. Der er altså behov for at hjælpe børn og unge med at opbygge sunde kostvaner, så de kan have et sundt hjerte hele livet. Børn og unges kostvaner påvirkes af deres omgivelser, herunder af markedsføring. Som med så meget andet foregår markedsføring af HFSS-produkter i dag i højere og højere grad digitalt.

Hjerteforeningen har sammen med forskere fra Det Sektorfri Forskningslaboratorium ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse gennemgået den videnskabelig evidens omkring effekten af digital markedsføring af HFSS-produkter på børn og unges fødevarevalg. Digital markedsføring kan bl.a. ske gennem reklamespil, hjemmesider og opslag fra producenter og influencere på sociale medier som Facebook, YouTube og Instagram.

Gennemgangen er en systematisk litteraturgennemgang af 24 videnskabelige publikationer. Litteraturgennemgangen kiggede både på psykologiske parametre, som holdning til eller opmærksomhed på de markedsførte produkter, adfærdsmæssige parametre som køb eller indtag og sundhedsparametre som f.eks. BMI. Kvalitative og kvantitative studier publiceret fra 2010-2021, blev inkluderet.

Selvom der er tale om et begrænset omfang af evidens, er der tale om studier af høj kvalitet og de peger alle i samme retning. Eksponering for markedsføring af HFSS-produkter via digitale medier har en uhensigtsmæssig indflydelse på børn og unges indtag og præferencer. Det medfører et større indtag af disse produkter, en stærkere præference for produkterne og en mere positiv holdning til dem.