GIV LIV

Forskning

  • DANHEART er nu i gang

    Hjerteforeningen støtter et landsdækkende 5-årigt forskningsprojekt, som sigter mod at forbedre overlevelsen og give færre indlæggelser hos hjertesvigtpatienter.

  • To deltageres historie

    For Vagn Jessen herskede der ingen tvivl om, hvorvidt han skulle deltage i Hjerteforeningens til dato største forskningsprojekt eller ej.