Røgfri Erhvervsskoler er et treårigt (2018-2020) samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen, som støtter erhvervsskoler, der vil indføre røgfri skoletid. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen.

Projektets overordnede mål er at understøtte minimum ni erhvervsskoler med at implementere røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for matriklen. Dette gælder alle ansatte, elever og gæster på skolen.

Projektet understøtter erhvervsskolerne med at indføre røgfri skoletid blandt andet via opkvalificering af de ansatte, indkøb af forbedringer til studiemiljøet, kommunikationsmateriale samt tilbud om rygestop til ansatte og elever.

Baggrunden for projektet

Projektet er baseret på organisationernes samlede viden og erfaring med at indføre røgfri skoletid, herunder en rapport udarbejdet på baggrund af en forundersøgelse udført af Hjerteforeningen, Steno Diabetes Center Copenhagen og cph:learning.

Rapporten præsenterer anbefalinger til arbejdet med at indføre røgfri skoletid på danske erhvervsskoler. Anbefalingerne er baseret på en række del-undersøgelser: elev-workshops, et litteraturstudie, en karakteristik af skoler, hvor ledelserne er positive overfor røgfri skoletid samt interviews med ledere og undervisere på skoler med- og uden røgfri skoletid.

Tilsammen belyser studierne muligheder og udfordringer i forhold til at implementere røgfri skoletid på erhvervsuddannelser. Anbefalingerne indeholder konkrete forslag til beslutnings, – implementerings- og forankringsprocesser på skolerne fx i forhold til proceskøreplan, inddragelse, faglig opkvalificering og metoder til at forbedre studiemiljø- og pausekultur.