Du kommer forbi en legeplads/motionssti. Hvis du kigger godt efter, kan du se de gamle bunkere. På Egnsmuseet passer de på historien (se: www.rslm.dk). Når man går forbi Vandelgård, skal man huske, at her blev byens børn undervist, da tyskerne i 1944 beslaglagde Vandel Skole. Når man når op til porten til Erhvervspark Vandel, kan man se ned mod den nordlige parallelbane og ind over en del af Eskadrilleområde Nordøst, begge dele bygget i 1953-54. På området ligger Bunkermuseet (se: www.bunkermuseum.dk).

Hjertestien er etableret af Stigruppen i samarbejde med lodsejerne. Vi beder jer være skånsomme ved naturen og tage affald med hjem. God tur!

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Vejle.