Hjertestien

Vandel har sin egen historie. 2. Verdenskrig havde stor betydning for Vandel. Selvom Danmark blev besat den 9. april 1940 gik det først for alvor udover Randbøl Sogn i 1944. Her begyndte den tyske værnemagt at planlægge en flyveplads syd for Vandel. Ca. 6000 tønder land og 150 huse og gårde blev rømmet. Der blev bl.a. anlagt en startbane. Byen blev bygget om til et fort med mange bunkers. Landevejen blev ført nord om byen, som blev afspærret som militært område. I dagkaldes vejen “Tyskervejen”. Knap 1½ år efter, den 4. maj 1945, kom Kapitulationen og tyskerne forlod byen. Straks efter begyndte oprydningen. Byen var ramponeret og ødelagt og bar præg af, at den tyske værnemagt havde brugt ejendommene til militæranvendelse. I 1947 blev Vandel frigivet og folk vendte tilbage. Flyvepladsen blev indhegnet i 1959 og blev Nato Flyveplads, som lukkede i 2003. I dag ejer Bregentved Gods de 1000 ha. Området udlejes til forskellige firmaer bl.a. fyrværkerilagre, råstofudvinding, landbrug samt ca. 330 ha. solceller.

Du kommer forbi:

En legeplads/motionssti/hundeskov ved start. Hvis du kigger godt efter, kan du se gamle bunkere på marken. På Randbøl Sogns Museum, som ligger ved siden af Vandel gamle skole, passer de på historien (se: www.rslm.dk). På vej forbi Vandel Efterskole kommer man op på højen for enden af kunststof-banerne. Her er der en god udsigt mod Billund. Når man når op til porten til Erhvervspark Vandel, kan man se ned over solcelleanlægget, som er en af Nordeuropas største.

Midt i det ligger den nordlige parallelbane samt en del af Eskadrilleområde Nordøst, begge dele bygget i 1953-54. Tårnet som rager op er vejr- og flyveledertårn. Den blev brugt indtil lukningen i 2003. Ved den ligger en meget fin gokartbane. Hjemturen går ad traceen fra den gamle jernbane fra Vejle til Grindsted. Den blev nedlagt i 1957.

Glæd hjertet med motion

Det er sjovt og dejligt at bevæge sig. Samtidig

forebygger motion livsstilssygdomme, motion

forlænger livet og det giver større velvære.

Hjerteforeningen anbefaler, at vi motionerer mindst 30

minutter hver dag. Du kan få mere inspiration til et

aktivt liv med motion på Hjerteforeningens hjemmeside

 

Hjertestien i Vandel er etableret af Stigruppen, projekt under Vandel Udviklingsråd, i samarbejde med lodsejerne.

Vi beder jer være skånsomme ved naturen og tage affald med hjem. God tur!

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Vejle.