En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stien kan anvendes hele døgnet og af alle. God fornøjelse på stien!

Mange af Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer faste ugentlige begivenheder på hjertestierne, fx ugentlig træningssamling for forskellige aktiviteter. Herudover afholdes der mange steder enkeltstående events og årlige lokale begivenheder fx sundhedsdage med aktiviteter på stierne, motion i samarbejde med foreningslivet eller andet. Se i kalenderen på Hjerteforeningens hjemmeside hvornår der er et arrangement på din lokale hjertesti.

Hvis du holder af at bruge din krop i kønne omgivelser og i godt selskab, så er hermed en opfordring til at benytte din lokale hjertesti.

Du kan søge mere inspiration til opstart og aktiviteter på en hjertesti i nedenstående folder. Når du trykker på billedet, kan du læse manualen som en bog på din skærm eller vælge at downloade den som et pdf-dokument.

Ønsker du et eksemplar af folderen tilsendt kan du gøre ved at skrive til administrationen på hjertestier@hjerteforeningen.dk