I dejligt skovområde, med bakker og sø. Indkørsel fra Strandbyvej ved afkørsel mod nr.91-107, 9640 Farsø. Plantagen ligger i et område, som er dannet i slutningen af sidste istid. Indlandsisen smeltede, men det skete ikke på en gang. I kolde perioder under afsmeltningen voksede isskjoldet igen. Under et af disse genfremstød blev der opbygget et randmorænestrøg fra det mellemste Thy over molerområderne på Mors og Fur til Hobro og Randers. I dette strøg ligger Uhrehøje og Myrhøj Plantage. På trods af træerne kan du tydeligt opleve randmorænestrøget i plantagerne. Kontrasten mellem det flade landskab i Myrhøj Plantage og bakkerne i Uhrehøje Plantage er slående. Mens bakkerne i Uhrehøje består af vekslende lag af moræneler og sand, der er skubbet sammen af isen, er fladerne i Myrhøj dannet af smeltevandet.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte Hjerteforeningen Vesthimmerland på [email protected]

Du kan se mere om Hjerteforeningen Vesthimmerlands aktiviteter på hjemmesiden Vesthimmerland.