I landskabet rund om kilen er der mange fortidsminder i form af gravhøje og bopladser fra stenalderen og bronzealderen.
Det afvekslende landskab, der går fra Vesterhavets klitter og strandenge i vest til det beskyttede Venø Bugt i øst, rummer en del fredninger af især kysten og landskabet i tilknytning dertil. En af de større er fredningen af dalen og vådområdet ved fjordarmen Kilen. Kilen er en fjordarm, der ligger lige nord for den vest-øst gående hovedvejslinje dannet under sidste istid for ca, 15000 år siden. Fjorden er siden blevet næsten afsnørret da der ved udkanten til Struer bugt og Limfjorden er anlagt såvel jernbane samt vejforbindelse. Langs stien kan man se et frodigt planteliv bl.a. Vibefedt, gøgeurt, purpur samt rundbladet soldug.
Kilen er i dag fredet samt vildtreservat. Mange trækfugle samt andefugle holder til her, og i september kommer store stæreflokke der holder deres opvisning med træning til deres træk sydpå. Formålet med fredning af kilområdet er sket for at sikre Struer en bynær oplevelsesrig naturperle.

Stien går gennem skov, by, bebyggelse og langs hav og træningsredskaber/pavillon. Der er rigt fugleliv og mulighed for at sidde ned på diverse bænke osv. undervejs. Stien kan bruges hele året, da der ryddes for sne osv.

Hjertestien er egnet til både picnic, cykling, løb, barne-/klapvogne, rullestole og gangbesværede. Stien er udvidet med en tur til udsigtshøjen. Her er ikke samme mulighed for svagt gående eller kørestole.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Struer.