Stien går gennem smukke historiske partier i Slotshegnet, der er anlagt i 1740´erne, og fører forbi en række enestående kultur- og naturmonumenter:

  • Jættestuer og stendysser fra stenalderen
  • Billedhuggeren Johannes Wiedewelts mindesmærker fra 1780´erne mindes kendte danskere og deres indsats for fædrelandet.
  • Strækningen fra Langelinie til Thilkesvej kaldes Grevindestien. Her kan man se den store sten, som Grevinde Danner lod rejse til minde om, at hun d. 12. maj 1867 i sne og slud og med hestevogn kørte fast her og måtte gå til fods tilbage til slottet.
  • Flere steder på ruten kan man beundre de såkaldte vrangbøge med deres forvredne vækst. De er efterkommere af den gamle, nu afdøde Fasanbøg i Fasanhaven.
  • I parken øst for slottet kan man skimte Grevinde Danners gravhøj samt smukke rhododendron-beplantninger.

Hvert år 1. januar kl. 14 holder Jægerspris Motionsklub Nytårsmarch ad hjertestien for alle interesserede.

NB. Istedet for skilte er denne sti markeret med røde hjerter malet på træerne. Vi anbefaler at du den første gang går mod uret