Stien går gennem smukke historiske partier i Slotshegnet, der er anlagt i 1740´erne, og fører forbi en række enestående kultur- og naturmonumenter:

  • Jættestuer og stendysser fra stenalderen
  • Billedhuggeren Johannes Wiedewelts mindesmærker fra 1780´erne mindes kendte danskere og deres indsats for fædrelandet.
  • Strækningen fra Langelinie til Thilkesvej kaldes Grevindestien. Her kan man se den store sten, som Grevinde Danner lod rejse til minde om, at hun d. 12. maj 1867 i sne og slud og med hestevogn kørte fast her og måtte gå til fods tilbage til slottet.
  • Flere steder på ruten kan man beundre de såkaldte vrangbøge med deres forvredne vækst. De er efterkommere af den gamle, nu afdøde Fasanbøg i Fasanhaven.
  • I parken øst for slottet kan man skimte Grevinde Danners gravhøj samt smukke rhododendron-beplantninger.

Hvert år 1. januar kl. 14 holder Jægerspris Motionsklub Nytårsmarch ad hjertestien for alle interesserede.

NB. Istedet for skilte er denne sti markeret med røde hjerter malet på træerne.