Ovstrup og Hannenov skov er to offentlige skove, som hører under Naturstyrelsen Storstrøm. Et stort sammenhængende område midt på Falster, der udgør 530 ha skov, mose og engarealer.

Hjertestien har fået nye piktogrammer langs den 4,5 km lange rute, så det er let at finde vej igennem det spændende natur- og kulturområde. Der er opstillet bænke langs med ruten, og her er det muligt at tage et hvil undervejs.

I skoven kan man finde flere fortidsminder og også rester af tidligere tiders landbrugskultur i form af de sjældne højryggede agre.

Hjertestien er egnet til både picnic, løb, barnevogne, cykel-, gå- og rideture.

Der er toiletter ved Virkethus, ca. 500 meter fra startstedet.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Guldborgsund.