Turen starter fra P-pladsen ved hallen på Skolegade. En smuk tur langs å og igennem skov med både udsigtspunkter og naturplads.

Den første del af ruten snor sig smukt igennem landskabet langs Brænde Å og ud til landevejen. Første del af denne strækning er kantet af en allé med bornholmsk røn. Træerne er meget gamle og
fyldt med revner og spættehuller. Her er der stor mulighed for både at se flagspætter, spætmejser samt forskellige svampe, der sidder på de gamle træer. Her er også et rigt insektliv. Stien fører forbi det gamle anlæg med mindestenen for Christian d. X.

På modsatte side af åen er der engarealer og et kuperet landskab, hvor der om sommeren går dyr og afgræsser området. Efter at have krydset landevejen kommer du nu til Møllegårdsskoven. Her går stien igennem et meget kuperet område med skov, store lysninger og overdrev samt flere smukke udsigtspunkter. Her finder du også en lille naturplads med shelter, bålplads, borde
og bænke samt en oplevelseskasse. Lidt længere fremme kan du tage en afstikker ud til udsigtspunktet. Tilbage på ruten igen kan du på højre hånd se ud over et naturområde hvor der i 2008 er blevet etableret et paddehul for tudser og frøer.

Stien går gennem skov, by, bebyggelse og kuperet terræn. Hunde må gå uden snor og der er undervejs bålplads, legeplads, rigt på fugleliv og mulighed for at sidde ned undervejs. Stien kan bruges hele året, da der ryddes for sne osv.

Hjertestien er egnet til både picnic, cykling, løb, barne-/klapvogn, rullestole og gangbesværede.

Stien er lavet i samarbejde med Assens Kommune.

Tak til vores sponsorer.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Assens.