Kollerup Gods ligger nord for Lilleåen i den brede dalgang øst for Hadsten – højt og smukt over Lilleådalen.

Hovedbygningen består af et trefløjet anlæg, der står på et voldsted, delvis omgivet af voldgrave. Avlsgården er ligeledes trefløjet. Sammen med hovedbygningen danner avlsgården et lukket gårdrum, der giver hele anlægget karakter af en befæstning.

I begyndelsen af 1300-årene. var der ufredstider i Danmark, så derfor har den borg, hvoraf voldanlægget stadig findes, givet tryghed for datidens ejere. I 1931 blev Kollerup købt af Harald Mark, hvis efterkommere stadig ejer og driver godset.

Landskabeligt er Kollerup Gods beliggende i den grønne og bakkede Lilleådal. Talrige fund fra sten- bronze- og jernalder vidner om livlig menneskelig aktivitet på og omkring Kollerup. Vikingerne brugte området og byggede borg på stedet. Resterne af denne borg er fundet nær Kollerup Møllekro.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Favrskov.