Stien er anlagt på den nye strand bag klitterne og følger en del af strækningen den “gamle” kystlinje.

Tanken med stien er, at man skal gå den ene vej i vandkanten, se bølgernes skvulpen, træde over tangen, se på rullestenene i strandkanten, bemærke tidevandet og vandets erosion i sandet.
Den anden vej går man ad en afmærket sti og iagttager bevoksningen med sjældne (fredede) planter og dyr.
Om man går langs stranden eller ad Hjertestien, vælger du selv – det afhænger af vejr og vind.

Læs mere her: www.strandparken-kbh.dk

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Greve/Solrød.