Hjertestien er en afmærket motions rute, der kan anvendes hele døgnet og af alle.

Langs ruten er opsat skilte med logo, der markerer stien.

Formålet med stien, at markere en sti, der kan benyttes hele året, som er let at finde, og hvor der ved starten er en parkeringsplads.

Stien er indviet d. 16. juni 2023.
Etableret af Vejen Lokalafdeling i samarbejde med lokale borgere.