Foldere over øens stier findes hos øens lokale handlende. Der er spisesteder i Nørreby og på Femø Havn – ikke langt fra de to hjertestier.

Langs de to ruter er der flere muligheder for siddende ophold og picnic undervejs og begge ruter starter i det offentlige anlæg i Nørreby, hvor der ligeledes er borde og bænke.

De to hjertestier er bygget op om de 9 tilbageværende historiske stier på Femø. For generationer af Femøboere har disse stier været vigtige færdselsårer, som flittigt blev benyttet, når man skulle rundt i landsbyerne eller på visit i nabolandsbyen.

I dag har stierne imidlertid mistet deres oprindelige betydning som lokale trafikårer, men er kulturhistoriske spor, der er skabt til rekreative vandreture gennem øens smukke alpelandskab. Stierne egnes også som træningsruter for motionerende. Brug dem til fods og på cykel. Ved cykling på stierne skal du dog være opmærksom på, at stierne nogle steder stopper brat og ofte er stejle ved de tværgående offentlige veje. Husk at passe på den krydsende trafik!

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Lolland.

Femø hjertestier – II