Den første del af hjertestien er asfalteret og går via en gangsti med kik til Æbelø og Jylland. Derefter udenom kirkegården og vandtårnet, forbi byens smukke torv med kirken i baggrunden og den berømte Manneken i et lille parkanlæg.

Ved kysten går turen rundt til Marina havnen og stranden. Her er der toiletter og Hjerteforeningens fitness-anlæg samt en dejlig legeplads for børn.

Turen går videre ad det gamle dige til Naturfredningsforeningens sti, Bogenses grønne hjerte. Obs. stien er ofte våd og ujævn – og så følger man vejen rundt i stedet.

Hjertestien slutter med en meget smuk tur hen ad det nye dige med udsigt til byen og havnen. Alternativt kan man gå den korte tur på 3,5 km.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Nordfyn.