GIV LIV

Pligttekst vedr. lotterier

 

SMS og telefonlodtrækning

I forbindelse med afholdelse af Hjertegalla på TV 2 CHARLIE kan du deltage i telefon-/SMS-lotterier om en række præmier. Præmierne i de udbudte lotterier kan ikke ombyttes til kontanter. Alle præmier og værdien af præmierne kan ses på www.hjertegalla.dk/lotteri

 

Du kan deltage i lotterierne fra den 11. september til den 17. september 2022. Det koster 150 kr. plus almindelig SMS-takst at deltage, dog bliver prisen for at deltage i det ene af lotterierne 200 kr. plus almindelig SMS-takst.

 

For at deltage i lotterierne skal du være fyldt 18 år. Ved deltagelse fraskrives 14 dages fortrydelsesret.

 

 

 

Begrænsning:

Du kan maksimalt benytte indholdstakserede SMS-tjenester for beløb op til 2.500 kr. pr. måned, 1.500 kr. pr. uge og 750 kr. pr. døgn.

 

Lodtrækningen finder sted under afholdelsen af Hjertegalla lørdag den 17. september 2022. Lodtrækningen foretages af Fundraising bureauet.

 

Vinderne får direkte besked og kan ses på Hjerteforeningens hjemmeside www.hjertegalla.dk/lotteri senest den 27. september 2022.

 

 

Gevinsterne udleveres af Hjerteforeningen senest den 17. marts 2023. Biler kan afhentes hos forhandler efter nærmere aftale med Hjerteforeningen.

 

Gevinstafgiften betales af Støttekomiteen til fordel for Hjerteforeningen og Børnehjertefonden.

 

Tilladelse til ovenstående lotterier er udstedt af Spillemyndigheden den 12-07-2022, j.nr. 22-206174. Spilleperioden er 11. september til 17. september 2022.

 

Alle lotterier udbydes af Støttekomiteen til fordel for Hjerteforeningen og Børnehjertefonden. Adresse: C/O Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 3., 1120 København K.

 

Ansatte ved Fundraisingbureauet, TV 2, Warner Brothers ITVP Danmark og Hjerteforeningen samt deres respektive husstande må ikke deltage i lodtrækningen.

Overskuddet fra lotterierne går til Hjerteforeningens og Børnehjertefondens arbejde med forskning og forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme samt til støtte til patienter og pårørende, som har hjerte-kar-sygdomme.

 

 

Lotterivilkår ifm. Clever X Hjertegalla 2022

Er du den heldige vinder af en plugin-hybrid eller elbil fra Kia ved Hjertegalla 2022 på TV2 CHARLIE lørdag den 17. september 2022, vinder du sammen med bilen ét års gratis Clever abonnement (Unlimited eller Unlimited Network) hvor man får intelligent opladning hjemme og ubegrænset opladning ude på Clevers ladenetværk. Hertil installation af en ladeboks fra Clever på din privatadresse (DK), hvis omstændighederne hjemme tillader det.

 

Har du spørgsmål til lotteriet, kan du kontakte [Tine Gjellerup Koch] på tlf.: [21 49 91 12].

Derudover gælder Clever A/S’ (”Clever”) salgs- og leverancevilkår (med undtagelse af § 10 om priser og betaling), som bl.a. regulerer:

 • Levering
 • Installation af ladeudstyr
 • Mobilitetsgaranti
 • Brug af ladeudstyr og opladningsløsninger
 • Tekniske ændringer og forstyrrelser
 • Misligholdelse
 • Reklamation
 • Ansvar
 • Ændringsadgang

 

 

1. Præmien

Clever sponsorerer den del af præmien, der vedrører Clevers produkter.

 

Er du den heldige vinder af en plugin-hybrid eller elbil fra Kia ved Hjertegalla vinder
du samtidig:

 • Ét års gratis Clever Unlimited abonnoment (værdi 16.608 DKK./Plug-in – eller
  værdi 24.768 DKK./Elbil). Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde
  strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se
  clever.dk/tilbagebetaling.
 • Lån af ladeboks fra Clever, der installeres på din privatadresse (DK) og ophører
  automatisk samt nedtages uden omkostninger efter præmieperiodens udløb.

  • Du skal dog selv sørge for bygningsreparationer som fx maling, pudsning
   og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der
   er en nødvendig følge af opsætning og nedtagning af installationer.

 

Opladning gælder i forhold til almindelig kørsel, dvs. egen sædvanlig privatkørsel eller
sædvanlig understøttelse af egen erhvervsvirksomhed, hvor transport ikke er det
primære formål. Det betyder, at opladning ikke kan benyttes til:

 • erhvervsmæssig vare- eller persontransport.
 • erhvervsmæssig brug i øvrigt, hvor kørsel er en primær del af den
  erhvervsmæssige brug, fx køreskole, biludlejning og udbringning af mad og
  varer.
 • et andet eldrevet køretøj end den elbil fra Kia, som abonnementet er vundet
  sammen med.

 

Hvis du ikke ønsker – eller ikke har mulighed for at få en ladeboks fra Clever installeret på din private bopæl, fx fordi du bor i lejlighed – kan du ombytte præmien til et Clever Unlimited Network-abonnement (værdi 7.620 DKK./Plug-in – eller værdi 15.780 DKK./Elbil). Her får du 1 års gratis ubegrænset opladning på Clevers ladenetværk. Ombytning til Clever Unlimited Network berettiger ikke til udbetaling af en eventuel prisdifference.

 

Præmien kan ikke overdrages, ombyttes til kontanter eller til andre produkter og følger ikke bilen ved ejerskifte. Præmien gælder kun til privat brug.
Efter de 12 måneder fortsætter Clever Unlimited eller Clever Unlimited Network automatisk som et betalingsabonnement til henholdvis:

 

Elbil:

 • Clever unlimited
  • 749 kr./md. + energitillæg (690 kr./md)
 • Clever unlimited Network
  • 625 kr./md. + energitillæg (690 kr./md.)

Plug-in:

 • Clever unlimited
  • 369 kr./md. + energitillæg (390 kr./md.)
 • Clever Unlimited Network
  • 245 kr./md. + energitillæg (390 kr./md.)

 

Ingen bindingsperiode - du kan opsige abonnementet til udløb af gratisperioden.
Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.

 

Øvrige betingelser

 

 • Clever har ejendomsretten til den installerede ladeboks og Clevers øvrige
  udstyr, herunder bimåler. Du kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte
  m.v.) Clevers udstyr og må ikke foretage indgreb i disse eller bryde
  plomberingen. Ladeboksen og andet udstyr kan være brugt. Installation
  foretages af Clever eller en af dennes samarbejdspartnere, hvor ladeboksen og
  andet udstyr leveres i forbindelse med installationen.
 • Følgende skal være opfyldt, for at Clever kan installere ladeboksen:
  • Accept af, at der kan laves et hul i mur/bygningselement for at trække
   kablet til tilslutning af ladeboksen.
  • Den eksisterende elinstallation har virksom jordelektrode.
  • Den eksisterende elinstallation har den nødvendige effekt til rådighed for
   at kunne levere forsyning til ladeboksen.
  • Nødvendige og relevante tilladelser er indhentet på forhånd, herunder fra
   ejer eller administrator af ejendommen.
  • Accept af, at der vil forekomme en kort strømafbrydelse ved opsætning
   af ladeboksen.
 • Clever gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at sikre, at der er tilstrækkelig strøm i ejendommen, når du oplader bilen via ladeboksen.
 • Hvis du ønsker en anden placering af ladeboksen, end den som Clever foreslår, vil Clever imødekomme dette, såfremt det er muligt og mod betaling af de udgifter, der er forbundet hermed. Hvis du ønsker en udvidet tilslutning med andre elementer end indeholdt i en installation uden ekstra ydelser, etablerer Clever dette mod ekstra betaling.

 

2. Persondata
Clever modtager oplysninger om dig fra denne Maxus konkurance med henblik på at kunne levere præmien til dig og behandler oplysningerne med dette formål. Clevers grundlag for at behandle oplysningerne om dig er, at det er nødvendigt for at kunne levere præmien til dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Du kan læse mere om Clevers behandling af personoplysninger og dine rettigheder i
Clevers persondatapolitik her. 

 

Beskrivelse af lotterierne i forbindelse med Hjertegalla – sådan deltager du:

 

Lotteri 1:
Send KIA til 1416, så deltager du i konkurrencen om en Kia XCeed Plug-in Hybrid Upgrade med upgrade pakke fra Clever (upgrade m. plus-pakke) til en værdi af 295.899 kr. inkl. levering. Det koster 150 kr. plus alm. trafiktakst.

 

Lotteri 2:
Send AUTO til 1416, så deltager du i konkurrencen om en Kia Ceed Plug-in Hybrid Prestige med upgrade pakke fra Clever (upgrade m. plus-pakke) til en værdi af 296.899 kr. inkl. levering. Det koster 150 kr. plus alm. trafiktakst.

 

Lotteri 3:
Send BIL til 1416, så deltager du i konkurrencen om en Kia Sportage Prestige med upgrade pakke fra Clever (upgrade m. plus-pakke) til en værdi af 382.899 kr. inkl. levering. Det koster 150 kr. plus alm. trafiktakst.

 

Lotteri 4:
Send VIND til 1416, så deltager du i konkurrencen om en Kia Ceed EV6 Long Range med upgrade pakke fra Clever (Upgrade m. Plus-pakke) til en værdi af 396.899 kr. inkl. levering. Det koster 200 kr. plus alm. trafiktakst.

 

 

 

VINDERE

Lotteri                                                                  Nummer

KIA                                                                        5370 7586

AUTO                                                                    6167 1767

BIL                                                                         2629 0081

VIND                                                                     2167 4311