Hos raske voksne uden andre væsentlige risikofaktorer anbefales generelt et kolesteroltal under 5-6.

Ved måling af ens kolesteroltal måles også enkeltværdierne for de tre former for kolesterol: LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglycerid. Hos raske voksne uden andre væsentlige risikofaktorer bør LDL være under 2.6, triglycerid under 2 og HDL over 1.