Du kan opleve, at der findes bivirkninger ved at tage blodtryksmedicin.

De hyppigste bivirkninger ved medicin mod forhøjet blodtryk er bl.a. tør hoste, træthed, kvalme, mavesmerter, diarré, kolde hænder og fødder, hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser og hos nogle kan impotens spille ind.

Vi kan ofte tåle medicinen, men nogle mennesker vil opleve bivirkninger. Bivirkningerne kan aftage over tid, i takt med at kroppen vænner sig til medicinen. Giv derfor medicinen en chancen, men tag kontakt til din læge, hvis bivirkningerne bliver alvorlige.

Hvis du får bivirkninger i en grad, så du ønsker at stoppe med medicinen, er det vigtigt altid at kontakte din læge først. Du må aldrig stoppe med at tage fast medicin eller ændre på din medicin uden at tale med lægen først. Heller ikke selv om du føler dig rask og frisk. Det kan øge din risiko for eksempelvis blodpropper, hvis du pludselig stopper med at tage din medicin.