Vi har modtaget din opsigelse og bekræfter hermed, at medlemskabet er opsagt pr. dags dato.

Vi vil gerne sige tak for den støtte, du har ydet til hjertesagen.

Hvis du har haft en BS-aftale med os, sørger vi for at få den slettet hos Betalingsservice (Nets). Du bedes dog være opmærksom på, at der kan ligge en adviseret betaling til den kommende måned. Den kan du selv afvise ved at tage kontakt til din bank.

Eventuelt fortrykt post kan vi desværre ikke trække tilbage – postforsendelser vil ophøre i løbet af seks til otte uger.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Vi håber naturligvis at kunne byde dig velkommen igen en anden gang.