GIV LIV

Read more news about: malene stærmose

  • Få råd til hjertemedicinen: Kender du henstandsordningen? 

    Socialrådgiver på Hjertelinjen gør dig her klogere på den såkaldte henstandsordning, der – hvis betingelserne er opfyldt – kan give dig bedre råd til din hjertemedicin. 

  • Højesteretsdom øger erstatningen til patienter 

    Der har været udbetalt for lidt i erstatning til patienter, der har søgt erstatning for skader, lyder dom om ulovlig beregning af renter hos patientskademyndighederne. Dommen, som er principiel, kan have stor betydning for patienterne, siger socialrådgiver fra Hjerteforeningen. 

  • Corona og job: Lettelse hos patienter over forlængelse af hjælpeordninger

    Beskæftigelsesministeriet har meddelt, at en række ordninger med hjælp til udsatte grupper og forældre til hjemsendte børn forventes at blive forlænget frem til den 31. marts i det nye år.