GIV LIV

Read more news about: Kim Høgh

 • Fratrædelse

  Hjerteforeningens bestyrelse og administrerende direktør Kim Høgh har i enighed aftalt, at Kim Høgh fratræder sin stilling grundet uenighed om ledelsesstil.

 • Det ser sløjt ud for danskernes sundhed

  Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort Den nationale sundhedsprofil, der giver et enestående indblik i danskernes sundhed. Kort sagt går det dårligere med danskernes sundhed og sundhedsadfærd på næsten alle de parametre, der er målt på. Resultaterne vækker bekymring i Hjerteforeningen

 • Pårørendestøtte er en nøgle til hjertepatienters psykiske sundhed

  Nyt dansk forskningsstudie har undersøgt sammenhængen mellem pårørendestøtte og hjertepatientens ofte omfattende psykologiske bekymringer. Der er behov for mere fokus på de pårørendes rolle og inddragelse, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh. 

 • Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab lukker DANNOAC-projektet ned

  Som følge af afgørelse i De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden har Hjerteforeningen sammen med Dansk Cardiologisk Selskab besluttet, at DANNOAC-projektet lukkes ned.

 • FN: Klyngebomber og tobak er nu i samme kategori

  Tobak er bare skidt – det er konklusionen, efter FN har kategoriseret tobaksindustrien som en såkaldt høj-risikosektor. Dermed er tobaksindustrien landet i samme kategori som klyngebomber, landminer, atomvåben, kemiske våben og biologiske våben. Hjerteforeningen ønsker højere beskatning på tobak

 • Fodbold for hjertet

  Verden over er World Heart Day for nyligt blevet markeret. I Danmark kan fodbold og andet idræt styrke vores kamp mod hjertesygdomme. Men det kræver større politisk fokus end i dag

 • Gebyret fik ikke flere patienter til at møde op

  Et gebyr på 250 kr. havde ingen effekt på antallet af udeblivelser, men patienterne fandt idéen god – om end med forbehold. Det viser forskning nu. Gebyrer rammer sårbare patienter, siger Hjerteforeningen

 • Hjerteforeningen: Finanslovsforslag savner fokus på sundhed – lyt nu til patienterne

  En skuffelse. Sådan lyder meldingen fra Hjerteforeningen, efter Regeringen i går fremlagde sit finanslovsforslag. Det er uklart, hvad et nyt sundhedspolitisk udspil kommer til at indeholde, siger Kim Høgh, administrerende direktør

 • Hvordan vil regeringen hjælpe de over 1 million multisyge?

  Regeringen forventer at præsentere et sundhedspolitisk udspil for 2030 i løbet af efteråret. Udspillet kan sætte en ambitiøs kurs for vores sundhedsvæsen. Men det er som bekendt et sundhedsvæsen under stort pres, og som står over for kæmpe, og kendte udfordringer

 • Udsigt til lukning af klinik vækker bekymring

  ”Centret understøtter familier i den sværeste tid. Hjerteforeningen vil derfor gerne bede om en orientering om baggrunden for forslaget”, hedder det i et brev fra Hjerteforeningen til Rigshospitalets direktør