Hjerteforeningen og Børnehjertefonden uddeler støtte til forskning én gang årligt og i fri konkurrence. Det er Hjerteforeningens forskningsudvalg, som udvælger de projekter, som indstilles til støtte. Ansøgningerne om forskningsstøtte bliver forinden vurderet ved internationale bedømmere som er specialiserede i forskningsprojekternes emner og/eller metoder. Samtidigt bliver ansøgningerne vurderet af Hjerteforeningens brugerudvalg for forskningsstøtte. Disse vurderinger indgår i den endelige bedømmelse som foretages af forskningsudvalget. Efterfølgende er det Hjerteforeningens og Børnehjertefondens bestyrelser, der godkender de udvalgte projekter.

Forskningsudvalget består af otte medlemmer som rekrutteres gennem en åben ansøgningsproces og godkendes af Hjerteforeningens bestyrelse. Det tilstræbes at geografiske, organisatoriske og forskningsmæssige områder repræsenteres bredt i forskningsudvalget. Medlemmerne udvælges så forskningsudvalgets samlede kompetencer stemmer overens med hjerte-kar-forskningens aktuelle problemstillinger og emnerne i ansøgningsporteføljen. Forskningsudvalgets ekspertise ligger inden for følgende områder:

 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Klinisk kardiologi/ hjerte-kar-kirurgi
 • Sygepleje
 • Det primære sundhedsvæsen
 • Rehabilitering
 • Kvalitativ forskning i sundhed og sygdom
 • Epidemiologi

Udpegede medlemmer fungerer for to år ad gangen i højst tre perioder.

Hjerteforeningens administrerende direktør er formand for forskningsudvalget.

Hvert medlem vurderer 30-40 ansøgninger og deltager i det årlige 2-dages uddelingsmøde.

Udvalgsmedlemmerne er:

 • Professor Ulla Nørgaard Toft, Steno Diabetes Center Copenhagen, Afdeling for Forebyggelse, Sundhedsfremme og Samfundet
 • Professor, overlæge Jes Sanddal Lindholt, Odense Universitetshospital, Hjerte-, Lunge-, og Karkirurgisk Afdeling
 • Lektor, overlæge Jesper Kjærgaard, Rigshospitalet, Hjertecentret
 • Lektor Britt Borregaard, Odense Universitetshospital, Hjertemedicinsk afdeling
 • Professor Jakob Kjellberg, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE), Afdeling for Sundhed
 • Professor Claus Vinther Nielsen, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Forskningsenhed for Socialmedicin og Rehabilitering
 • Professor Maria Kristiansen, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning
 • Professor Lau Caspar Thygesen, Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, Forskningsafdelingen for Sundhed og sygelighed i befolkningen

 

Forretningsorden for Hjerteforeningens forskningsudvalg
Vejledning i habilitet i Hjerteforeningens forskningsudvalg