af Hjerteforeningen
d. 10. december 2019

Hjerteforeningen uddeler støtte til forskning i fri konkurrence. Det er Hjerteforeningens forskningsudvalg, som bedømmer ansøgningerne om forskningsstøtten.

Hjerteforeningens bestyrelse udpeger forskningsudvalgets 15 medlemmer. Hjerteforeningen tilstræber at forskningsmæssige, organisatoriske og geografiske områder repræsenteres bredt.

Forskningsudvalgets ekspertise ligger inden for følgende områder:

 • Grundforskning
 • Klinisk invasiv og non-invasiv kardiologi
 • Registerforskning/biostatistik
 • Klinisk epidemiologi/ forebyggelse/sundhedstjenesteforskning
 • Rehabilitering/sekundær forebyggelse
 • Kvalitativ forskning i bl.a. rehabilitering
 • Hjerte-kar-kirurgi  og postoperativ behandling

Hjerteforeningens administrerende direktør er formand for forskningsudvalget.

Forskningsudvalget gennemgår alle indkomne ansøgninger og udvælger de projekter med den højeste forskningskvalitet, som indstilles til støtte. Efterfølgende er det Hjerteforeningens bestyrelse, der godkender de udvalgte projekter.

Hvert medlem vurderer ca. 50 ansøgninger og deltager i det årlige 2-dages uddelingsmøde.

Udvalgsmedlemmerne er:

 • Professor, cand.scient., Lars Allan Larsen, Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
 • Professor, læge, dr.med., Ulf Simonsen, Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin – Farmakologi
 • Overlæge, dr.med., Christian Juhl Terkelsen, Aarhus Universitetshospital Skejby, Hjertemedicinsk afdeling
 • Professor, overlæge, dr.med., Thomas Engstrøm, Rigshospitalet, Hjertecentret
 • Professor, overlæge, dr.med., Henning Bundgaard, Rigshospitalet, Hjertecentret
 • Professor, overlæge, dr.med., Lars Køber, Rigshospitalet, Hjertecentret
 • Professor, overlæge, dr.med., Jacob Eifer Møller, Odense Universitetshospital, Kardiologisk afdeling B
 • Lektor, overlæge, Morten Schou, Herlev og Gentofte Hospital, Kardiologisk Afdeling S
 • Professor, ingeniør i statistik og biokemi, Annette Kjær Ersbøll, Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed
 • Professor, sygeplejerske, cand.cur., Selina Kikkenborg Berg, Rigshospitalet, Hjertecentret
 • Professor, cand.odont., Berit L. Heitmann, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Parker Instituttet
 • Professor, læge, Allan Linneberg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
 • Lektor, cand.scient.san.publ., Maria Kristiansen, Københavns Universitet, Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab
 • Professor, overlæge, dr.med., Jes S. Lindholt, Odense Universitetshospital, Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afdeling
 • Professor, overlæge, dr.med., Hanne Berg Ravn, Rigshospitalet, Thoraxanæstesiologisk klinik

 

Forretningsorden for Hjerteforeningens forskningsudvalg
Habilitetsregler for Hjerteforeningens forskningsudvalg