Hjerteforeningen uddeler støtte til forskning én gang årligt og i fri konkurrence. Det er Hjerteforeningens forskningsudvalg, som udvælger de projekter med den højeste forskningskvalitet, som indstilles til støtte. Ansøgningerne om forskningsstøtte bliver forinden vurderet ved internationale bedømmere og disse vurderinger indgår i den endelige bedømmelse som foretages af forskningsudvalget. Efterfølgende er det Hjerteforeningens bestyrelse, der godkender de udvalgte projekter.

Forskningsudvalget består af 8 medlemmer som rekrutteres gennem en åben ansøgningsproces og godkendes af Hjerteforeningens bestyrelse. Det tilstræbes at geografiske, organisatoriske og forskningsmæssige områder repræsenteres bredt i forskningsudvalget. Medlemmerne udvælges så forskningsudvalgets samlede kompetencer stemmer overens med hjerte-kar-forskningens aktuelle problemstillinger og emnerne i ansøgningsporteføljen. Forskningsudvalgets ekspertise ligger inden for følgende områder:

  • Forebyggelse og sundhedsfremme
  • Klinisk kardiologi/ hjerte-kar-kirurgi
  • Sygepleje
  • Det primære sundhedsvæsen
  • Rehabilitering
  • Kvalitativ forskning i sundhed og sygdom
  • Epidemiologi

Udpegede medlemmer fungerer for to år ad gangen i højst tre perioder.

Hjerteforeningens administrerende direktør er formand for forskningsudvalget.

Hvert medlem vurderer 30-40 ansøgninger og deltager i det årlige 2-dages uddelingsmøde.

 

Forretningsorden for Hjerteforeningens forskningsudvalg