Hjerteforeningen og Børnehjertefonden uddeler støtte til forskning én gang årligt og i fri konkurrence. Det er Hjerteforeningens forskningsudvalg, som udvælger de projekter, som indstilles til støtte. Ansøgningerne om forskningsstøtte bliver forinden vurderet ved internationale bedømmere som er specialiserede i forskningsprojekternes emner og/eller metoder. Samtidigt bliver ansøgningerne vurderet af Hjerteforeningens brugerudvalg for forskningsstøtte. Disse vurderinger indgår i den endelige bedømmelse som foretages af forskningsudvalget. Efterfølgende er det Hjerteforeningens bestyrelse og Børnehjertefondens bestyrelse, der godkender de udvalgte projekter.

Forskningsudvalget består af 8 medlemmer som rekrutteres gennem en åben ansøgningsproces og godkendes af Hjerteforeningens bestyrelse. Det tilstræbes at geografiske, organisatoriske og forskningsmæssige områder repræsenteres bredt i forskningsudvalget. Medlemmerne udvælges så forskningsudvalgets samlede kompetencer stemmer overens med hjerte-kar-forskningens aktuelle problemstillinger og emnerne i ansøgningsporteføljen. Forskningsudvalgets ekspertise ligger inden for følgende områder:

 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Klinisk kardiologi/ hjerte-kar-kirurgi
 • Sygepleje
 • Det primære sundhedsvæsen
 • Rehabilitering
 • Kvalitativ forskning i sundhed og sygdom
 • Epidemiologi

Udpegede medlemmer fungerer for to år ad gangen i højst tre perioder.

Hjerteforeningens administrerende direktør er formand for forskningsudvalget.

Hvert medlem vurderer 30-40 ansøgninger og deltager i det årlige 2-dages uddelingsmøde.

Udvalgsmedlemmerne er:

 • Professor Ulla Nørgaard Toft, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
 • Professor, overlæge Jes Sanddal Lindholt, Odense Universitetshospital, Hjerte-, Lunge-, og Karkirurgisk Afdeling
 • Lektor, overlæge Jesper Kjærgaard, Rigshospitalet, Hjertecentret
 • Lektor Britt Borregaard, Odense Universitetshospital, Hjertemedicinsk afdeling
 • Professor Jakob Kjellberg, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE), Afdeling for Sundhed
 • Professor Claus Vinther Nielsen, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Forskningsenhed for Socialmedicin og Rehabilitering
 • Professor Maria Kristiansen, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning
 • Professor Lau Caspar Thygesen, Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, Forskningsafdelingen for Sundhed og sygelighed i befolkningen

 

Forretningsorden for Hjerteforeningens forskningsudvalg
Vejledning i habilitet i Hjerteforeningens forskningsudvalg