Hjerteforeningen har et brugerudvalg, som indgå i bedømmelsen af ansøgninger om forskningsstøtte. Brugerudvalget skal tilføre brugernes perspektiv og erfaringer til udvælgelsen af, hvilke forskningsprojekter Hjerteforeningen skal støtte.

Brugerudvalg for forskningsstøtte består af otte brugere. Medlemmerne af brugerudvalget er hjerte-kar-patienter, pårørende til hjerte-kar-patienter og personer med forhøjet risiko for at få hjerte-kar-sygdom.

Brugerudvalget er sammensat af personer med forskellig baggrund i forhold til fx hjertesygdom, livssituation og alder, så vi har bred variation i de erfaringer og synsvinkler, der er repræsenteret i udvalget.

Brugerudvalgets arbejde

Medlemmerne af brugerudvalget vurderer ansøgningerne ud fra fastlagte bedømmelsesspørgsmål. Læs om bedømmelsesproces og -kriterier her. Efterfølgende mødes brugerudvalget, hvor de drøfter ansøgningerne og når frem til en fælles bedømmelse.

Brugerudvalgets fælles bedømmelse og input bliver sammen med internationale fageksperters bedømmelser givet videre til Hjerteforeningens forskningsudvalg. Forskningsudvalget laver på den baggrund en samlet bedømmelse af forskningsprojekterne.

Medlemmer af Brugerudvalg for forskningsstøtte

Anne Kathrine Skibelund
Birgit Rajcic
Henning Sørensen
Jan Lund
Kristina Würtz Poulsen
Linda Mejer
Palle Møller Nielsen
Rikke Christensen