Hjerteforeningen har oprettet et brugerudvalg, som indgå i bedømmelsen af ansøgninger om forskningsstøtte. Brugerudvalget skal tilføre brugernes perspektiv og erfaringer til udvælgelsen af, hvilke forskningsprojekter Hjerteforeningen skal støtte.

Brugerudvalget for forskningsstøtte består af ni brugere. Medlemmerne af brugerudvalget repræsenterer hjerte-kar-patienter, pårørende til hjerte-kar-patienter og personer med forhøjet risiko for at få hjerte-kar-sygdom.

Brugerudvalget er sammensat så bredt som muligt, så vi har flere forskellige synsvinkler og erfaringer repræsenteret i udvalget.

Brugerudvalgets arbejde

Medlemmerne af brugerudvalget vurderer ansøgningerne ud fra en række bedømmelsesspørgsmål. Læs om bedømmelsesproces og -kriterier her. Efterfølgende mødes brugerudvalget, hvor de drøfter ansøgningerne og når frem til en fælles bedømmelse.

Brugerudvalgets fælles bedømmelse og input bliver sammen med de internationale fageksperters bedømmelser givet videre til Hjerteforeningens forskningsudvalg. Forskningsudvalget laver på den baggrund en samlet bedømmelse af forskningsprojekterne.

Medlemmer af Brugerudvalg for forskningsstøtte

Anne Kathrine Skibelund
Birgit Rajcic
Henning Sørensen
Jan Lund
Kristina Würtz Poulsen
Linda Mejer
Niels Rand
Palle Møller Nielsen
Rikke Christensen