GIV LIV

Author: Hjerteforeningen

 • Støtte til forskning i 2022

  I 2022 støtter Hjerteforeningen forskning inden for fem temaer. Børnehjertefonden støtter som tidligere forskning inden for medfødt hjertesygdom. Al støtte vil blive uddelt som projektbevillinger. Læs mere om projektbevillinger her. SÅDAN SØGER DU Støtte fra Hjerteforeningen For at komme i betragtning til at søge støtte inden for ét af Hjerteforeningens fem forskningstemaer skal du først… Læs mere »

 • Støtte til forskning i 2021

  I 2021 uddeler Hjerteforeningen, som tidligere, støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Derudover uddeler Hjerteforeningen støtte inden for to specifikke fokusområder. Hjerteforeningen støtter i 2021: A. FRI FORSKNING I HJERTE-KAR-SYGDOMME Hjerteforeningen giver støtte til stipendier og projekter inden for den brede og frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Læs mere om… Læs mere »

 • Ny ansøgningsfrist for Hjerteforeningens og Børnehjertefondens forskningsstøtte i 2020

  Vi har tidligere meldt ud at Hjerteforeningen og Børnehjertefonden holder fast i ansøgningsfristen for årets ansøgninger om forskningsstøtte. Situationen i forbindelse med Corona og Covid-19 udvikler sig fortsat, og vi får hele tiden nye informationer. Vi har derfor nu, bl.a. af hensyn til Forskningsudvalgets arbejde med bedømmelsen af forskningsansøgningerne, besluttet at udskyde ansøgningsfristen for ansøgninger… Læs mere »

 • De vigtigste forskningsemner udvalgt af patienter og pårørende

  Hjerte-kar-patienter og pårørende har peget på, hvilke emner der er vigtigst at forske i inden for hjerte-kar-området. De udvalgte forskningsemner og underliggende spørgsmål kan du til inspiration se her i prioriteret rækkefølge.    Udvælgelsen af de vigtigste forskningsemner er sket i forbindelse med at hjerte-kar-patienter og pårørende er blevet inddraget i, hvilke fokusområder Hjerteforeningens  forskningsstøtte skal gå til.    Psykiske følger af hjerte-kar-sygdom som angst og depression  Hvad er sammenhængen mellem… Læs mere »

 • Støtte til forskning i 2020

  I 2020 uddeler Hjerteforeningen som tidligere støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Derudover uddeler Hjerteforeningen støtte inden for tre specifikke fokusområder. Hjerteforeningen støtter i 2020: A. FRI FORSKNING I HJERTE-KAR-SYGDOMME Hjerteforeningen giver støtte til stipendier og projekter inden for den brede og frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Læs mere om… Læs mere »

 • Erfarne forskere kan søge om en plads i Hjerteforeningens forskningsudvalg

  Hjerteforeningen har to ledige pladser i forskningsudvalget og opfordrer højt kvalificerede forskere inden for enten Grundforskning eller Biostatistik til at søge om at blive medlem.  Forskningsudvalgets opgave er at bedømme ansøgninger om Hjerteforeningens og Børnehjertefondens forskningsstøtte. Hjerteforeningen ønsker at de nye medlemmer af forskningsudvalget er aktive og erfarne forskere. Ansøgerne skal have forskningskompetencer inden for… Læs mere »

 • Støtte til forskning i 2019

  I 2019 uddeler Hjerteforeningen som tidligere støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Derudover uddeler Hjerteforeningen støtte inden for tre specifikke fokusområder.  Hjerteforeningen støtter i 2019: A. FRI FORSKNING I HJERTE-KAR-SYGDOMME Hjerteforeningen giver støtte til stipendier og projekter inden for den brede og frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Læs mere om… Læs mere »

 • Ændringer i Hjerteforeningens støtte til kongresdeltagelse

  Hjerteforeningen har igennem mange år givet støtte til danske hjerte-kar-forskere, som præsenterer deres forskningsresultater på internationale kongresser. Alle hjerte-kar-forskere i Danmark har haft mulighed for at søge en bevilling. Fremover vil støtte til kongresdeltagelse blive målrettet forskere med en forskningsbevilling fra Hjerteforeningen eller Børnehjertefonden. Det betyder at det ikke længere vil være muligt separat at søge… Læs mere »

 • Erfarne forskere kan søge om en plads i Hjerteforeningens forskningsudvalg

  Hjerteforeningen har to ledige pladser i forskningsudvalget og opfordrer højt kvalificerede forskere inden for enten hjertekirurgi og postoperativ behandling eller klinisk forskning og epidemiologi til at søge om at blive medlem.  Forskningsudvalgets opgave er at bedømme ansøgninger om Hjerteforeningens og Børnehjertefondens forskningsstøtte. Hjerteforeningen ønsker at de nye medlemmer af forskningsudvalget er aktive og erfarne forskere.… Læs mere »

 • Støtte til forskning i 2018

  Hjerteforeningen uddeler i 2018 forskningsstøtte inden for tre strategiske områder og til to specifikke forskningsområder med øremærkede midler. Derudover giver Hjerteforeningen som tidligere støtte til stipendier og projekter inden for fri forskning i hele hjerte-kar-området.   De tre strategiske forskningsområder 1. Forskning i kvinder og hjerte-kar-sygdom Hjerteforeningen indsamler midler til forskning via Kampagnen Elsk hjertet, og pengene… Læs mere »