Børnehjertefonden indkalder ansøgninger om støtte til et nationalt forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom.

Børnehjertefonden uddeler i 2018, ud over den sædvanlige forskningsstøtte til hjertebørns området, 5 mio. kroner som startkapital til ét nyskabende og ambitiøst forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom.

Kriterier for at kunne modtage bevilling er:

  • Forskningen er patientnær og omhandler udredning, behandling og/eller opfølgning af medfødt hjertesygdom hos børn, unge eller voksne
  • Projektet er et nationalt samarbejde, dvs. projektet skal være et samarbejde mellem mindst to regioner og to forskningscentre og gerne flere
  • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet
  • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere
  • Ansøger forventes at søge yderligere finansiering fra anden side, hvilket skal fremgå af budgettet
  • Ansøgningen er udformet på engelsk

Ansøgninger som ikke opfylder ovenstående kriterier vil ikke blive behandlet.

Støtten bliver uddelt som en projektbevilling. Læs mere om projektbevillinger.

Ansøgningsfristen er 28. marts 2018 kl. 14. Der bliver åbnet for indsendelse af ansøgninger 28. februar 2018. Støtten kan søges her.

Ved spørgsmål kontakt forskningskonsulent Soetkin Versteyhe på soetkinv@hjerteforeningen.dk