I 2020 uddeler Hjerteforeningen som tidligere støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Derudover uddeler Hjerteforeningen støtte inden for tre specifikke fokusområder.

Hjerteforeningen støtter i 2020:

A. FRI FORSKNING I HJERTE-KAR-SYGDOMME

Hjerteforeningen giver støtte til stipendier og projekter inden for den brede og frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Læs mere om stipendie- og projektbevillinger på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/

Udover støtte til projekter forventes der at blive bevilget ca. 5 skolarstipendier, 3-5 ph.d.-stipendier og 3-5 postdoc-stipendier.

B. FORSKNING INDEN FOR TRE FOKUSOMRÅDER

Støtten til fokusområderne er øremærket til de specifikke emner dvs. støtten er ikke i konkurrence med andre forskningsmidler. De tre fokusområder er:

1. Forskning i psykiske følger af hjerte-kar-sygdom

Hjerteforeningen uddeler 4 mio. kr. til ét nyskabende og ambitiøst forskningsprojekt inden for forebyggelse, opsporing og behandling af de psykiske følger af hjerte-kar-sygdom.

Kriterierne for at kunne modtage bevilling er:

 • Projektet har fokus på forebyggelse, opsporing og/eller behandling af psykiske følger af hjerte-kar-sygdom som f.eks. symptomer på angst og depression.
 • Projektet besvarer mindst ét af følgende spørgsmål:
  • Hvordan kan man forebygge eller mindske udviklingen af psykiske følger af hjerte-kar-sygdom?
  • Hvilken indsats eller behandling kan hjælpe hjerte-kar-patienter med psykiske følger?
 • Projektet skal undersøge konkrete tiltag som kan forebygge, opspore eller behandle psykiske følger af hjerte-kar-sygdom. Det skal være muligt at implementere resultaterne af forskningsprojektet i det eksisterende sundhedsvæsen. Projekter som blot kortlægger eller observerer problematikken kan ikke modtage en bevilling.
 • Projektet er et nationalt samarbejde, dvs. projektet skal være et samarbejde mellem mindst 3 danske regioner.
 • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
 • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere med dokumenteret track-record.
 • Ansøger forventes at søge yderligere finansiering fra anden side, hvilket skal fremgå af budgettet.
 • Ansøgningen er udformet på engelsk.

Kun de ansøgninger, som opfylder ovenstående kriterier, vil blive behandlet.

Støtten bliver uddelt som en projektbevilling. Læs mere på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/.

 

2. Forskning i mindre patientgrupper inden for hjerte-kar-sygdomme

Hjerteforeningen uddeler 4 mio. kr. til ét nyskabende og ambitiøst forskningsprojekt som undersøger årsagsmekanismerne, diagnose, behandling og/eller rehabilitering hos mindre patientgrupper med bestemte hjerte-kar-sygdomme.

Kriterierne for at kunne modtage bevilling er:

 • Projektet omhandler årsagsmekanismer, diagnose, behandling og/eller rehabilitering hos mindre patientgrupper med bestemte hjerte-kar-sygdomme. Sygdommene er:
  • Non-iskæmisk eller infiltrativ/inflammatorisk kardiomyopati inkl. myokarditis
  • Hjerteklapsygdomme
  • Aortasygdomme
  • SCAD (spontaneous coronary artery dissection) og non-obstruktiv koronarsygdom
  • Lungeemboli
 • Det skal være muligt at implementere resultaterne af projektet i diagnostik, behandling eller rehabilitering af ovennævnte patientgrupper.
 • Projektet er et nationalt og evt. også et internationalt samarbejde, dvs. projektet skal mindst være et samarbejde mellem alle danske regioner.
 • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
 • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere med dokumenteret track-record.
 • Ansøger forventes at søge yderligere finansiering fra anden side, hvilket skal fremgå af budgettet.
 • Ansøgningen er udformet på engelsk.

Kun de ansøgninger, som opfylder ovenstående kriterier, vil blive behandlet.

Støtten bliver uddelt som en projektbevilling. Læs mere på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/

 

3. Ph.d.- og postdoc-stipendier inden for rehabilitering til patienter med hjerte-kar-sygdomme

Kriterierne for at kunne modtage bevilling er:

 • Der søges om støtte til et fuldtids eller deltids postdoc-stipendie eller om minimum 2 års støtte til et ph.d.-stipendie.
 • Forskningsprojektet besvarer mindst ét af følgende spørgsmål:
  • Hvordan kan vi opnå at flere sårbare hjerte-kar-patienter gennemfører et rehabiliteringstilbud og får effekt af rehabiliteringen? Det skal være muligt at implementere resultaterne af forskningsprojektet i det eksisterende sundhedsvæsen. Med sårbare hjerte-kar-patienter menes patienter, som på grund af få personlige ressourcer, manglende sygdomsindsigt, sociale, økonomiske eller kulturelle forhold har svært ved at gennemføre relevante adfærdsændringer og anbefalede behandlinger.
  • Hvordan kan vi opnå en høj ensartet kvalitet og tilgængelighed i rehabiliteringen til hjerte-kar-patienter i Danmark, der opfylder de eksisterende faglige anbefalinger, på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis? Forskningsprojektet kan f.eks. omhandle datadrevet kvalitetsarbejde, optimering af sektorovergange eller interventioner med afsæt i patienternes behov. Det skal være muligt at implementere resultaterne af forskningsprojektet i det eksisterende sundhedsvæsen.
  • Hvordan kan vi opnå at hjerte-kar-patienter i højere grad bibeholder den positive effekt de har af rehabilitering på lang sigt? F.eks. hvordan opnår vi at patienter fastholder deres livstilsændringer?

Kun de ansøgninger, som opfylder ovenstående kriterier, vil blive behandlet.

Støtten bliver uddelt som stipendiebevillinger. Læs mere på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/

Der forventes at blive bevilget ca. 3 stipendier.

 

Sådan søger du

Fristen for alle ansøgninger om forskningsstøtte er 30. marts 2020 kl. 14.00.

Der bliver åbnet for indsendelse af ansøgninger 2. marts 2020.

Støtten søges her: https://www.efond.dk/hjerteforeningen/