I 2019 uddeler Hjerteforeningen som tidligere støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Derudover uddeler Hjerteforeningen støtte inden for tre specifikke fokusområder. 

Hjerteforeningen støtter i 2019:

A. FRI FORSKNING I HJERTE-KAR-SYGDOMME

Hjerteforeningen giver støtte til stipendier og projekter inden for den brede og frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Læs mere om stipendie- og projektbevillinger på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/

B. FORSKNING INDEN FOR TRE FOKUSOMRÅDER

Støtten til fokusområderne er øremærket til områderne dvs. støtten er ikke i konkurrence med andre forskningsmidler. De tre fokusområder er:

1. Forskning i kvinder og hjerte-kar-sygdom

Kriterierne for at kunne modtage bevilling er:

 • Forskningsprojektet svarer på mindst ét af følgende spørgsmål:
  1. Hvilke interventioner eller medicinske behandlinger er effektive til at forebygge udvikling af hjerte-kar-sygdom blandt kvinder?
  2. Hvilke symptomer på hjerte-kar-sygdom er specifikke for kvinder?
  3. Hvilke interventioner er effektive til at øge kvinders kendskab til symptomer for hjerte-kar-sygdom med henblik på at forbedre udredning og behandling?
 • Forskningsprojektet undersøger enten udelukkende en population af kvinder eller en population af kvinder og mænd, hvor resultater for kvinder bliver opgjort og rapporteret separat.

Ansøgninger som ikke opfylder ovenstående kriterier vil ikke blive behandlet.

Støtten bliver uddelt som stipendie- eller projektbevillinger. Læse mere på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/

 

2. Forskning inden for præhospital behandling af hjerte-kar-sygdom, inden for forebyggelse og behandling af hjertestop eller inden for behandling af kritisk hjertesygdom og kardiogent shock

Kriterierne for at kunne modtage bevilling er:

 • Projektet er et klinisk forskningsprojekt.
 • Forskningsprojektet omhandler ét af nedenstående områder:
  • Præhospital behandling af hjerte-kar-sygdom, som dækker diagnostik og behandling af akutte hjerte-kar-patienter og indeholder emner såsom visitation, point-of-care, telemedicin, alarmering og organisation.
  • Akut behandling af kritisk hjertesyge og kardiogent shock
  • Hjertestop

Ansøgninger som ikke opfylder ovenstående kriterier vil ikke blive behandlet.

Støtten bliver uddelt som stipendie- eller projektbevillinger. Læs mere på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/

 

3. Ph.d.- og postdoc-stipendier inden for rehabilitering til patienter med hjerte-kar-sygdomme

Kriterierne for at kunne modtage bevilling er:

 • Der søges om støtte til et fuldtids eller deltids postdoc-stipendie eller om minimum 2 års støtte til et ph.d.-stipendie.
 • Forskningsprojektet besvarer mindst ét af følgende spørgsmål:
  1. Hvordan kan vi opnå at flere sårbare hjerte-kar-patienter gennemfører et rehabiliteringstilbud og får effekt af rehabiliteringen? Det skal være muligt at implementere resultaterne af forskningsprojektet i det eksisterende sundhedsvæsen.
   Med sårbare hjerte-kar-patienter menes patienter, som på grund af få personlige ressourcer, manglende sygdomsindsigt, sociale, økonomiske eller kulturelle forhold har svært ved at gennemføre relevante adfærdsændringer og anbefalede behandlinger.
  2. Hvordan kan vi opnå en høj ensartet kvalitet og tilgængelighed i rehabiliteringen til hjerte-kar-patienter i Danmark, der opfylder de eksisterende faglige anbefalinger, på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis?
   Forskningsprojektet kan f.eks. omhandle datadrevet kvalitetsarbejde, optimering af sektorovergange, interventioner med afsæt i patienternes behov.
   Det skal være muligt at implementere resultaterne af forskningsprojektet i det eksisterende sundhedsvæsen.
  3. Hvordan kan vi opnå at hjerte-kar-patienter i højere grad bibeholder den positive effekt de har af rehabilitering på lang sigt? F.eks. hvordan opnår vi at patienter fastholder deres livstilsændringer?

Ansøgninger som ikke opfylder ovenstående kriterier vil ikke blive behandlet.

Støtten bliver uddelt som stipendiebevillinger. Læs mere på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/

 

Fristen for alle ansøgninger om forskningsstøtte er 29. marts 2019 kl. 14.00.

Der bliver åbnet for indsendelse af ansøgninger 1. marts 2019.

Støtten søges her: https://www.efond.dk/hjerteforeningen/