Hjerteforeningen har to ledige pladser i forskningsudvalget og opfordrer højt kvalificerede forskere inden for enten hjertekirurgi og postoperativ behandling eller klinisk forskning og epidemiologi til at søge om at blive medlem. 

Forskningsudvalgets opgave er at bedømme ansøgninger om Hjerteforeningens og Børnehjertefondens forskningsstøtte. Hjerteforeningen ønsker at de nye medlemmer af forskningsudvalget er aktive og erfarne forskere. Ansøgerne skal have forskningskompetencer inden for ét af følgende forskningsfelter:

 • Hjertekirurgi, thoraxanæstesi, hjerteintensiv og postoperativ behandling
 • Klinisk forskning og epidemiologi

Send en ansøgning. (Klik efterfølgende på ‘Log in til Hjerteforeningen’)

Ansøgningsfrist

Torsdag den 6. december 2018 kl. 14.

Forskningsudvalgets arbejde

Hjerteforeningen uddeler hvert år omkring 30 mio. kr. til forskning i hjerte-kar-sygdomme, deres årsager, forebyggelse og behandling. Hjerteforeningens bestyrelse fastlægger den årlige budgetramme for forskningsstøtten, som uddeles til ansøgere i fri konkurrence.

Forskningsudvalgets 15 medlemmer udpeges af Hjerteforeningens bestyrelse. Det tilstræbes at forskningsmæssige, organisatoriske og geografiske områder repræsenteres bredt.

Forskningsudvalget gennemgår én gang årligt indkomne ansøgninger og udvælger de projekter med den højeste forskningskvalitet, som bliver indstillet til støtte fra Hjerteforeningen. Hvert medlem vurderer ca. 50 forskningsprojekter og deltager i det årlige 2-dages uddelingsmøde.

Kompetenceprofiler på de ønskede nye medlemmer

1. Hjertekirurgi, thoraxanæstesi, hjerteintensiv og postoperativ behandling

Det nye medlem skal gerne have ekspertise inden for ét eller flere af følgende områder:

 • Hjertekirurgi
 • Eksperimentel hjertekirurgi
 • Kirurgiske forskningsmetoder
 • Hjertekirurgisk anæstesi
 • Postoperativ og intensiv behandling efter hjertekirurgi

2. Klinisk forskning og epidemiologi

Det nye medlem skal gerne have en lægefaglig baggrund.

Derudover skal det nye medlem gerne have ekspertise inden for ét eller flere af følgende områder:

 • Klinisk forskning inden for hjerte-kar-sygdom
 • Epidemiologi
 • Registerforskning
 • Biostatistiske forskningsmetoder

Hjerteforeningens forskningsudvalg består foruden de to ønskede nye medlemmer af: 2 forskere inden for kardiologisk grundforskning, 5 forskere inden for klinisk kardiologi, 1 forsker inden for registerforskning og biostatistik, 2 forskere inden for klinisk epidemiologi, forebyggelse og sundheds­tjenesteforskning, 1 forsker inden for rehabilitering og sekundær forebyggelse, 1 forsker inden for kvalitativ forskning i bl.a. rehabilitering og 1 forsker inden for karkirurgi.

Se forskningsudvalgets medlemmer og forretningsorden.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan rettes til forskningskonsulent Soetkin Versteyhe, tlf. 3366 9907, e-mail soetkinv@hjerteforeningen.dk