af Webmaster
d. 14. maj 2018

I forbindelse med dødsfald ønsker mange pårørende, at der ved bisættelser og begravelser gives bidrag til Hjerteforeningen som en mindegave.

En gave fra dig til minde om en kær slægtning eller en god ven er en smuk og værdig måde at sige farvel på. Mindegaver gives oftest i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse. Men man kan også give en mindegave i forbindelse med højtider, fødselsdage m.v.

Mindegave kan du indbetale online ved en bankoverførsel til Hjerteforeningens konto i Danske Bank:

Reg.nr. 4183
Konto nr. 10 59 70 80

Det er vigtigt, at det fremgår af indbetalingen, til hvem du indbetaler mindegaven, så vi efterfølgende har mulighed for at sige tak til den pårørende. Derfor bedes du på i kommentarfeltet/på indbetalingsbilaget anføre:

  • Dit eget navn og e-mailadresse
  • Navnet på den afdøde

Husk også navn og adresse på nærmeste pårørende, så vi ved, hvem vi skal sige tak til.