I forbindelse med dødsfald ønsker mange pårørende, at der ved bisættelser og begravelser gives bidrag til Hjerteforeningen som en mindegave.

En gave fra dig til minde om en kær slægtning eller en god ven er en smuk og værdig måde at sige farvel på. Mindegaver gives oftest i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse. Men man kan også give en mindegave i forbindelse med højtider, fødselsdage m.v.

Mindegave kan du indbetale online ved en bankoverførsel til Hjerteforeningens konto i Danske Bank:

Reg.nr. 4183
Konto nr. 10 59 70 80

Pårørende, som ønsker at der gives en mindegave i forbindelse med dødsfald, bedes sende en e-mail til Helle Vejen Christensen på hchristensen@hjerteforeningen.dk med følgende oplysninger:

• Navn på afdøde
• Navn og adresse – og meget gerne en e-mail adresse – på den pårørende, der skal modtage besked om indbetalingerne

De, som indbetaler mindegaver, bedes på indbetalingsbilaget anføre:
• Navn på afdøde
• Eget navn

Hvis ikke du kan få plads på indbetalingsbilaget til alle oplysningerne, der skal gives, kan du sende oplysningerne på e-mail til Helle Vejen Christensen på hchristensen@hjerteforeningen.dk.