Brugerinddragelse i forskningen er et af bedømmelseskriterierne for Hjerteforeningens vurdering af ansøgninger om forskningsstøtte. En ansøgning om forskningsstøtte skal derfor indeholde en plan for inddragelsen af brugere i forskningsprojektet eller en forklaring på, hvorfor brugere ikke inddrages i det aktuelle projekt.

Du bliver i ansøgningsskemaet bedt om at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvilke brugere inddrager du i forskningsprojektet? (forklar i generelle termer uden at nævne personers navne)
  • På hvilken måde inddrager du brugerne, og hvor i forskningsprocessen bliver de inddraget?
  • Hvad bidrager brugerne med, og hvordan har brugernes input betydning for dit forskningsprojekt?

Hvis du vurderer, at det ikke er relevant eller muligt at inddrage brugere i forskningsprojektet, bliver du bedt om at forklare hvorfor.

 

Information om sygdom eller forskningsprojektet er ikke brugerinddragelse

Hjerteforeningen betragter ikke det at give information til forsøgsdeltagere om forskningsprojektet eller deres sygdom, som brugerinddragelse.