Slice 1
Hjertesøskende

Gode råd til forældrene

Gode råd til forældre

– Informer de raske søskende om den hjertesyge bror eller søsters diagnose og behandling

– Vær opsøgende i forhold til at spørge de raske søskende om hvordan de har det/om der er noget de tænker på i forhold til den syge søskende

– Svar åbent på spørgsmål om brors/søsters sygdom og svar på spørgsmål om jeres egen position som forældre til deres syge søskende

– Hvad nu hvis… tanker kan være gode at få italesat og delt

– Træk på netværket hvor det er muligt. Det giver mere overskud til såvel raske som syge børn samt parforholdet

– Vær opmærksom på at Jeres tilværelse ikke kommer til at være indrettet alene efter det hjertesyge barns behov

– Find tid til at lave noget med de raske søskende, hvor der ikke er fokus på den hjertesyge søskende

– Undgå at stille forventninger til de raske søskende som rækker ud over hvad der er normale alderssvarende krav

– Vær opmærksom på om de raske søskende kan have brug for enten at møde andre raske søskende til hjertesyge børn eller at tale med professionelle

– Ansvarlighed, hjælpsomhed og flittighed kan dække over at barnet i sit forsøg på at håndtere familiens situation, tilsidesætter egne behov. Vær derfor opmærksom på om den raske søskende tilsidesætter egne behov og følelser gennem at tage et for stort ansvar for familiens trivsel eller fx være dygtig i skole og andre steder

– Find hjælp til den raske søskende, hvis dit barn fx bliver uretmæssig mere vred, trist, bange eller trækker sig socialt eller bliver overdrevent vel tilpasset.

– Anerkend at det kan være hårdt at have en hjertesyg søskende. Fx når arrangementer måske må aflyses på grund af den hjertesyge bror eller søster

– Forsøg at undgå forskelsbehandling af dine børn – i den udstrækning det er muligt

– Giv plads til at hele familien får nogle positive oplevelser sammen uanset hjertesygdom. Det styrker familien som helhed

– Hele familien rammes, hvorfor det er godt at tale om sammen, samtidig med at I som forældre understreger jeres ansvar

 Spørgsmål man kan stille barnet:

– Hvornår tænker du mest på sygdommen?

– Hvad tænker du mest på om sygdommen?

– Hvad har du lagt mærke til at det betyder i vores familie?

– Hvordan oplever du at det påvirker os som forældre? Dine søskende? Er vi mere sure? Kedelige? Triste?

– Hvordan er det at se os kede af det?

– Har du lagt mærke til hvad der hjælper dig hvis du er sur, trist, bekymret?

 

Af Børn, Unge & Sorg