Konference om røgfri skoletid

Projekt Røgfri Erhvervsskoler afholdte i efteråret 2020 en online konference med det formål at dele ud af erfaringer fra projektskolerne.

Oplæg til konferencen kan I se her. I må bære over med kvaliteten af optagelserne, som er varierende.

 

Se oplæg om håndhævelse, registrering og sanktioner ved Martin Larsen (ansvarlig for studiemiljø) Tietgen Business

Se oplæg om om trivsel, fællesskaber og elevinddragelse ved Mads Schmidt Haagensen (dirktør) SOSU Herning

Se oplæg om betydningen af røgfri arbejdstud og nabosamarbejde ved Heidi Post Dam (rektor) U/NORD

Se oplæg om tal på erhvervsskoleelevers rygning og trivsel fra Ung19 ved Lene Winther Ringgaard (specialekonsulent) Steno Diabetes Center Copenhagen

Se oplæg om projekt røgfri skoletid og lovgivning ved Ida-Marie Vibjerg Søby (projektmedarbejder) Hjerteforeningen

Deltagerne på konferencen beskrev, at de tog følgende gode råd til forberedelsen med sig fra konferencen:

  • “Involvering af elever og medarbejdere er rigtig afgørende for en god proces og et godt resultat”
  • “Klare retningslinjer og håndhævelse”
  • “Tydelighed, synlighed og klar sanktionstrappe”
  • “Det kræver langt større organisering og timeforbrug, end det som vi hidtil har prioriteret!”
  • “Forventningsafstemning og samlet indsats”
  • “Vigtigheden af samarbejde på alle fronter”