Tal fra ungdomsprofilen 2014 viser, at der er stor forskel på gymnasieelever og erhvervsskoleelevers sundhedsadfærd. Det er både i forhold til kost, motion og rygning, at erhvervsskoleelever i højere grad lever usundt i forhold til gymnasieelever.

Med fokus på daglig rygning er det 37 pct. af erhvervsskoleeleverne, som ryger dagligt, mens tallet for gymnasieelever er 12 pct. Udover at flere erhvervsskoleelever er dagligrygere, er der også stor forskel på antallet af cigaretter, der ryges. En erhvervsskoleelev, som er dagligryger, ryger i gennemsnit 15 cigaretter om dagen, til sammenligning med gymnasieelever, som gennemsnitligt ryger ni cigaretter dagligt. Desuden viser profilen, at to ud af tre erhvervsskoleelever, som ryger, gerne vil stoppe.

Vi ved fra andre danske skolebaserede rygevaneundersøgelser, at et skolemiljø med en udbredt rygekultur øger risikoen for rygestart og mindsker sandsynligheden for rygestop. For erhvervsskoler gælder dette især på Grundforløb 1, hvor eleverne typisk er relativ unge (15-17 år), og som derfor må antages at være mere påvirkelige end deres ældre medstuderende.

Grundet en høj rygeprævalens og den nuværende rygekultur på mange erhvervsskoler, er mange unge erhvervsskoleelever i højrisikogruppen for at blive en del af fremtidige sygdomsstatistikker. Sundhedsfremmende indsatser, der adresserer rygning, kan således være med til at minimere elevernes risiko for senere udvikling af alvorlige livsstilssygdomme, herunder hjerte-kar-sygdom, diabetes og kræft.

Kilde: Ungdomsprofilen 2014, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. – Link