Projektskolerne er blevet anbefalet at deltage i en række projektaktiviteter, som har haft til formål at forberede elever, ansatte og ledelse på indførelsen af røgfri skoletid.

Aktiviteterne blev nøje tilrettelagt på baggrund af andre skolers erfaringer med at implementere røgfri skoletid, og flere af projektets aktiviteter blev desuden løbende evalueret og videreudviklet.

De anbefalede aktiviteter er følgende: 

Opstartsmøde: Bliv klar til røgfri skoletid
To-dags kursus til udvalgte ansatte: “Korte samtaler med unge”
Uddannelse til rygestoprådgiver
Rygestoptilbud til elever, ansatte og ledelse
Elevworkshops til forbedring af studiemiljø