Røgfri Erhvervsskoler var et treårigt (2018-2020) samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen. Projektet blev støttet af Sundhedsstyrelsen.

Projektet har haft som mål at understøtte minimum ni erhvervsskoler med at implementere røgfri skoletid i løbet af projektperioden. Understøttelsen er foregået via opkvalificering af de ansatte, indkøb af forbedringer til studiemiljøet, kommunikationsmateriale samt tilbud om rygestop til ansatte og elever.

Projektets formål har også været at skabe viden om implementering af røgfri skoletid, som bl.a. kan inspirere andre skoler til at indføre røgfri skoletid og kan bruges af andre sundhedsfremmeaktører samt forskere.

Læs mere om evaluering her og hent inspiration og materialer her.

Projektaktiviteter


Projektskolerne er blevet anbefalet at deltage i en række projektaktiviteter, som har haft til formål at forberede elever, ansatte og ledelse på indførelsen af røgfri skoletid.

Aktiviteterne blev nøje tilrettelagt på baggrund af andre skolers erfaringer med at implementere røgfri skoletid, og flere af projektets aktiviteter blev desuden løbende evalueret og videreudviklet.

De anbefalede aktiviteter er følgende: 

Opstartsmøde: Bliv klar til røgfri skoletid
To-dags kursus til udvalgte ansatte: “Korte samtaler med unge”
Uddannelse til rygestoprådgiver
Rygestoptilbud til elever, ansatte og ledelse
Elevworkshops til forbedring af studiemiljø

Se en oversigt over de erhvervsuddannelser, som har været med i projektet her


 

Røgfri skoletid i 2018

Social- og Sundhedsskolen Syd (1/8-18) 

Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens (1/8-18) 

Nyborg Gymnasium (1/8-18) 

 

Røgfri skoletid i 2019: 

Campus Bornholm (1/1-19) 

Erhvervsskolerne Aars (1/1-19) 

SOSU Østjylland (1/1-19) 

Tietgen (Business og Handelsgymnasium) (1/8-19) 

 

Røgfri skoletid i 2020: 

Campus Frederikssund (1/1 2020)

SOSU Herning (juni 2020)

Syddansk Erhvervsskole (1/8 2020)

College360 (1/8 2020)

 

Hvis I vil læse mere om skolernes røgfri politikker, kan I finde dem her.